Achter de schermen: Lobby

MantelzorgNL komt op voor de positie van de mantelzorger en zorgt ervoor dat hun stem gehoord wordt. Maar hoe werkt dit nou eigenlijk in de praktijk?

Signalen

Bij de Mantelzorglijn van MantelzorgNL komen veel signalen binnen over zaken waar mantelzorgers tegenaan lopen. Ook haalt MantelzorgNL informatie uit eigen en extern onderzoek en is er veel contact met lokale en regionale mantelzorgondersteunende organisaties over verschillende ontwikkelingen en knelpunten.

 “Zeker tijdens de eerste maanden van de corona crisis kregen we veel signalen binnen over het testbeleid en beschermingsmiddelen. Dit was toen nog niet goed ingeregeld voor mantelzorgers. We hebben zowel bij het Ministerie van VWS als in de Tweede Kamer herhaaldelijk gepleit voor beschermingsmiddelen, testen en aanpassing van de bezoekersregeling verpleeghuizen. Uiteindelijk is dat toen geregeld.”

Het juiste moment op de juiste plek

Als het gaat om lobby is het belangrijk op het juiste moment bij de juiste mensen aan tafel te zitten. Nog voordat er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Soms is dat bij het ministerie van VWS of de Tweede kamer, maar het kan ook op gemeentelijk niveau zijn of via de media.

Het is belangrijk de signalen die wij ontvangen goed te vertalen en tijdig in te brengen. Zo wordt ons geluid gehoord en kan dit worden meegenomen in de afwegingen bij besluiten. Ik ben daarom altijd bezig om te kijken waar ik op dat moment de meeste invloed kan uitoefenen. Met als doel dat besluiten die genomen worden goed uitpakken voor mantelzorgers.’

Mijke Elbers, Beleidsmedewerker MantelzorgNL

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van VWS is een belangrijke gesprekspartner als het om belangenbehartiging gaat. MantelzorgNL heeft maandelijks overleg over zaken waar mantelzorgers tegenaan lopen. Tijdens corona is dit intensiever.

“Ik ervaar deze overleggen als heel waardevol. Wij brengen hier signalen in, denken met VWS na over problemen van mantelzorgers en bespreken mogelijke oplossingen. Ook toetst VWS bij ons wat mantelzorgers nodig hebben en hoe zij daar een bijdrage kunnen leveren. Voor VWS is MantelzorgNL dé landelijke organisatie die in contact staat met de mantelzorger en deze weet te bereiken, zoals met de Mantelzorglijn.” aldus Liesbeth Hoogendijk.

Samen sta je sterker

Vaak trekken we ook samen met andere belangenorganisaties op. Samen sta je immers sterker en heb je een sterkere boodschap richting de kamerleden. Een goed voorbeeld hiervan is een gezamenlijke brief over de bezoekregeling in verpleeghuizen, waar we onder andere met ouderenbonden in zijn opgetrokken.

Media

Ook media spelen een belangrijke rol bij lobby. Regelmatig wordt bestuurder Liesbeth Hoogendijk uitgenodigd om op radio of televisie ons standpunt toe te lichten over actuele ontwikkelingen. Hierin staat het belang van mantelzorgers altijd voorop, gevoed vanuit de signalen die MantelzorgNL via verschillende kanalen binnen krijgt.

 ‘Met onze lobby in Den Haag en in gemeenten willen we bereiken dat iedere mantelzorger op alle leefgebieden kan zorgen op een manier die bij hem of haar past. Dat je dus niet tegen regels aanloopt die ongunstig voor je uitpakken en dat het vanzelfsprekend is dat je op begrip en ondersteuning kunt rekenen.’

Liesbeth Hoogendijk Overhandiging position paper pgb
Op de foto: Liesbeth Hoogendijk (bestuurder MantelzorgNL ) bij de overhandiging van de position paper pgb

Wat heeft MantelzorgNL onlangs bereikt?

Hiervan zijn vele voorbeelden te noemen. Zo was ons geluid duidelijk terug te horen in de debatten in de Tweede Kamer over corona. Verder is het gelukt om via kamerleden meer geld vrij te krijgen voor lokale ondersteuning en in het najaar van 2020 komt er een nationaal akkoord mantelzorgondersteuning. Hierin spreken de verschillende partijen met elkaar af de ondersteuning van mantelzorgers op het gebied van werk, financiën, wonen en het delen van zorg beter in te richten.