Deel je zorg

Wanneer ben je mantelzorger?

Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking of psychische problemen heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger.

Ook als het vanzelfsprekend voelt zoals de zorg voor je kind met een beperking. Of voor je ouders, die vroeger voor jou hebben gezorgd. Je wordt er niet voor betaald.

Mantelzorgtest

Als mantelzorger doe je al snel veel. Denk aan: regelzaken, verzorgen en huishoudelijke hulp. Misschien blijft er nog weinig tijd voor jezelf over.

Doe de Mantelzorgtest en ontdek hoe jij ervoor staat. Je krijgt inzicht in je eigen situatie, praktische tips en hulp bij de zorg voor je naaste.

Deze website is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport