Leden

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Ook iedereen die hen een warm hart toedraagt, verwelkomt MantelzorgNL graag als lid.

Organisaties

Als organisatie of beroepsbeoefenaar die direct of indirect ondersteuning biedt aan mantelzorgers, kun je je aansluiten bij MantelzorgNL. De producten en diensten van MantelzorgNL zijn ook beschikbaar voor derden, waaronder werkgevers en organisaties die een ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van mantelzorg. Dit kan zijn persoonlijk advies, informatie, praktische en emotionele steun, cursussen en lotgenotencontact.

Bekijk het overzicht van bij MantelzorgNL aangesloten organisaties.

Deze website maakt gebruik van cookies.