Mantelzorg en wonen

Voor- en nadelen van dichtbij elkaar wonen voor mantelzorg

De voor- en nadelen van dichterbij elkaar wonen.

Voordelen

De voordelen van dichterbij elkaar wonen:

  • U kunt elkaar helpen en inspringen waar en wanneer nodig. U kunt genieten van elkaars nabijheid en steun.
  • Er is iemand in de buurt. U hebt meer zicht op hoe het met uw naaste gaat. Uw naaste die zorg nodig heeft, kan misschien langer zelfstandig thuis wonen.
  • U bespaart tijd en kosten doordat u dichter bij elkaar woont.

Nadelen

Er kunnen verschillende nadelen zitten aan dichter bij elkaar wonen:

  • Risico van overbelasting: Doordat u dichterbij bent, zal u makkelijker om hulp gevraagd worden. Het beroep op uw hulp kan in de loop van de tijd toenemen.
  • Financiële gevolgen: Er kunnen financiële gevolgen zijn, zeker als u besluit om bij elkaar in huis te gaan wonen. Samenwonen kan een negatieve invloed hebben op uitkeringen, toeslagen of eigen bijdrage. Lees meer over gezamenlijke huishouding.
  • Veranderende onderlinge band: U bent dichter bij elkaar. Dat kan ten koste gaan van uw privacy en zelfstandigheid en kan daardoor irritaties opleveren. De nieuwe situatie kan ook de relatie met uw partner beïnvloeden. Het is goed om van tevoren goede afspraken met elkaar te maken. Lees hier meer over het maken van afspraken.

Deze website maakt gebruik van cookies.