14Jun 23
Agenda

Congres: toegankelijke mantelzorgondersteuning

Domstad Academie Utrecht
June 14, 2023
13.00 - 17.00 uur

‘Vandaag gaan wij een stap verder’

Laat je inspireren en in beweging zetten door collega gemeenten die de toegang tot mantelzorgondersteuning eenvoudiger maakten. Ruim 70 gemeenten werkten hier de afgelopen twee jaar aan. Op donderdag 15 juni vertellen zij over integraal mantelzorgbeleid, over samenwerking met ervaringsdeskundigen en over servicegerichte toegang voor mantelzorgers. Wat hebben zij geleerd en hoe helpt dat jou verder bij de organisatie van toegankelijke mantelzorgondersteuning? Tijdens workshoprondes ga je zelf praktisch aan de slag met deze thema’s.

Gedurende het congres krijg je informatie, inspiratie en tools aangereikt die je kunt gebruiken voor jullie eigen plannen in het kader van GALA. Je kunt hierna gerichte stappen zetten om in jouw gemeente mantelzorgondersteuning toegankelijker te maken.

De organisatie van het congres is in handen van het Adviesteam Mantelzorg dat bestaat uit experts informele zorg van Movisie en experts van MantelzorgNL. Het congres is in opdracht van ministerie VWS en een samenwerking met VNG, Regioplan en PROOF-adviseurs.

Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor beleidsadviseurs mantelzorg bij gemeenten. We nodigen je van harte uit om de contactpersoon van de mantelzorg-ondersteunende organisatie mee te nemen!

Programma

13:00 uur: Inloop en lunch

13:30 uur: Plenair

  • Welkom door Roos van Gelderen (ex-wethouder Leiden)
  • Het belang van een goede mantelzorgondersteuning (door VWS en VNG)
  • Uitkomsten monitoring van de pilot ‘Verbetering toegang mantelzorgregelingen’ (door Regioplan)
  • Lancering ketenaanpak depressiepreventie mantelzorgers (door PROOF-adviseurs)

14:45 uur: Workshops

  • Workshopronde 1 (45 min)
  • Workshopronde 2 (45 min)

16:45 uur: Afsluiting

17:00 uur: Hapje, drankje, ontmoeting

Aanmelden

Deelname aan dit congres is gratis. Meld je aan via: Aanmeldformulier Congres Toegankelijke mantelzorgondersteuning.