Academie
Webinar

Inzet brede SPUK voor mantelzorg in de sociale basis

Het webinar brede Specifieke Uitkering (SPUK) geeft jou inspiratie en input over hoe gemeentes het thema mantelzorg integraal in de sociale basis kunnen versterken. De brede SPUK kan hieraan bijdragen.

Gemeenten hebben vanuit de landelijke overheid hierin een belangrijke rol toebedeeld gekregen. Vanuit deze rol moet een gemeente ervoor zorgen dat er een stevige sociale basis is die de mantelzorger kan ondersteunen. Om die belangrijke rol te kunnen pakken geven wij graag inspiratie en input.

In dit webinar komt aan bod:

  • Een toekomstgerichte mantelzorgondersteuning vraagt om een integrale benadering. Hoe pak je als gemeente de regie?
  • Met welke partijen kan ik als gemeente samenwerken aan een sociale basis waarin de mantelzorger ook ondersteund wordt en niet enkel als instrument wordt gezien?
  • Hoe ziet mantelzorgondersteuning er in de toekomst uit met minder geld en minder beschikbare mantelzorgers voor meer zorgvragers?
  • Welke kansen zijn er om als gemeente integraal te werken aan de ondersteuning van mantelzorg, respijt, eenzaamheid en andere thema’s uit de sociale basis?

VOOR WIE

Voor beleidsadviseurs, beleidsmedewerkers gemeentes, directeuren en mantelzorgondersteuners.

Duur

1 uur
15.00-16.00 uur

LOCATIE

Online

Kosten

Gratis

Kosten met aanvullend abonnement mantelzorgondersteuning

Gratis

Beschikbare data

Thu, Feb 2
van 15.00 tot 16.00 uur

Visie vanuit landelijke politiek

Vanuit de landelijke politiek is er een visie gevormd met daarin de urgentie om in te zetten op een sterke sociale basis. Dit komt naar voren in de kamerbrief ‘Ondersteuning mantelzorg en informele zorg’ van staatssecretaris Van Ooijen:

“Omzien naar elkaar en een stevige sociale basis zijn hierbij het uitgangspunt, met vrijwilligerswerk en mantelzorg als pijlers waar een groot deel van de samenleving op leunt”

 

“Deze akkoorden rusten voor een belangrijk deel op de inzet van informele zorg. Het verdient dan ook specifieke aandacht en een eigenstandige visie op de mantelzorger, de informele zorg en de sociale basis in bredere zin om het hele stelsel werkend te houden. De informele zorg dient versterkt, ondersteund en gewaardeerd te worden willen we als samenleving de zorg voor elkaar kunnen dragen”

Van Ooijen refereert aan de actuele landelijke akkoorden IZA, GALA en WOZO die inzetten op het belang van een gezond leven en preventie in brede zin. Middels de brede SPUK is voor gemeenten de komende jaren budget beschikbaar waarmee ze hun bijdrage aan de doelen van het IZA, GALA en WOZO kunnen financieren. Binnen de sociale basis is mantelzorg onderdeel van deze akkoorden en deze SPUK.

Trainers / sprekers

Natalia Vermeulen

advies@mantelzorg.nl