Nieuws

Langer thuis wonen gaat meer van mantelzorgers vragen

Om de zorg betaalbaar te houden voor de toekomst en door het tekort aan personeel in de zorg, wil het Kabinet dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. MantelzorgNL vreest dat dit een nog groter beroep op mantelzorgers zal doen. Goede en passende ondersteuning is daarom nodig. Donderdag spreekt de Tweede Kamer over deze plannen van het Kabinet.

Langer thuis wonen voor ouderen

‘Zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan.’ Met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) wil het huidige Kabinet langer thuis wonen voor ouderen mogelijk maken.

Een voorwaarde om langer thuis te kunnen wonen is een sterke basiszorg. Als je met een kwetsbare gezondheid langer thuis woont, moet je kunnen rekenen op toegang tot goede zorg met de juiste deskundigheid. Zoals van huisartsen, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en/of (gespecialiseerde) wijkverpleegkundigen. De basis moet op orde zijn.

Passende mantelzorgondersteuning is nodig

De meeste zorg in Nederland wordt door naasten en vrijwilligers verleend. Langer thuis wonen van ouderen, betekent ook een groter beroep op mantelzorg.

Het WOZO programma verzwaart het beroep op mantelzorgers. Dat terwijl bijna 1 op 10 mantelzorgers overbelast is.

We voorzien dat de groep overbelaste mantelzorgers de komende jaren gaat groeien als ouderen langer thuis wonen. Dit baart ons grote zorgen. De ondersteuning van mantelzorgers zal daarom vanuit meerdere partijen moeten komen.

Deze punten heeft MantelzorgNL samen met Patiëntenfederatie ingediend bij leden van de Tweede Kamer.

Meer informatie

Download de brief aan de Tweede Kamer.