Financiële regelingen

Welke financiële regelingen kun je als gemeente inzetten om mantelzorgers te ondersteunen? Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden. Je leest hoe deze regelingen mantelzorgers helpen en we geven voorbeelden en tips.

 

Mantelzorgwaardering: geldbedrag of cadeaubon

Parkeerverguning of OV-vergoeding

Tegenprestatie en (tijdelijke) ontheffing sollicitatieplicht bijstand

Vrijwilligersverzekering voor mantelzorgers

Individuele bijzondere bijstand

Maatwerk bij kostendelersnorm

Collectieve zorgverzekering

Tegemoetkoming meerkosten Wmo

Verlagen of kwijtschelden eigen bijdrage

Financiële bijdrage voor hulmiddelen en woningaanpassingen

Blijverslening

Creatieve maatwerkoplossing

Vertel mantelzorgers over financiële regelingen

Hoe doe je dat?

  • Zorg dat regelingen en informatie over mantelzorgondersteuning makkelijk vindbaar zijn op de gemeentelijke website.
  • Zorg voor verwijzingen naar pagina’s van organisaties die mantelzorgers ondersteunen.
  • Sluit aan bij de leefwereld van mensen die zorgen voor een naaste. Mensen voelen zich vaak niet aangesproken door de term mantelzorger. Spreek ze liever aan als partner, ouder, kind, vriend of buur.
  • Informeer professionals over de regelingen en de plek waar zij informatie over regelingen en mantelzorgondersteuning kunnen vinden.

Meer informatie

Neem contact op met een van de adviseurs van MantelzorgNL via advies@mantelzorg.nl of 030-659 22 22.

Factsheet Financiële regelingen voor gemeenten

In deze factsheet lees je welke financiële regelingen je als gemeente kunt inzetten om mantelzorgers te ondersteunen. Je leest hoe deze regelingen mantelzorgers helpen…