Maatwerk bij kostendelersnorm

Voor mantelzorgers die samenwonen met de hulpbehoevende en een bijstandsuitkering hebben.

Wat is het?

De kostendelersnorm houdt in dat als de uitkeringsgerechtigde een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. In de praktijk treft dit onder meer mantelzorgers die (gaan) wonen bij degene voor wie zij zorgen of die hun ouder(s) in huis opnemen.

Als mantelzorgers door toepassing van de kostendelersnorm in financiële problemen raken, kan maatwerk geleverd worden door bijzondere bijstand toe te kennen. Gemeenten kunnen ook in individuele gevallen de bijstandsuitkering verhogen.

Hoe helpt dit mantelzorgers?

Door maatwerk mantelzorgers maatwerk te bieden bij de kostendelersnorm, zijn de financiële gevolgen voor mantelzorgers minder ingrijpend. En belemmerd de kostendelersnorm niet om voor elkaar te zorgen.

Voorbeeld

Gemeente Den Bosch wil voorkomen dat mantelzorgers in de financiële problemen komen door de kostendelersnorm. Inwoners kunnen met de inkomensconsulent  bespreken of zij in aanmerking komen voor financiële steun.

Terug naar overzicht financiële regelingen

Factsheet Financiële regelingen voor gemeenten

In deze factsheet lees je welke financiële regelingen je als gemeente kunt inzetten om mantelzorgers te ondersteunen. Je leest hoe deze regelingen mantelzorgers helpen…