Collectieve zorgverzekering

Voor alle inwoners in de gemeente met een laag inkomen.

Wat is het?

De gemeente kan een collectief zorgverzekeringspakket aanbieden aan mensen met een laag inkomen onder gunstige voorwaarden.

Hoe helpt dit mantelzorgers?

Bij de keuze voor de zorgverzekering kan de gemeente de vergoedingen voor mantelzorgers meewegen. Sommige verzekeraars bieden vergoedingen in de aanvullende pakketten ter ondersteuning aan mantelzorgers, bijvoorbeeld respijtzorg, een mantelzorgmakelaar en cursussen.

Tip

De gemeente kan naast het beschikbaar stellen van een collectief verzekeringspakket een deel van de verzekeringspremie betalen vanuit de individuele bijzondere bijstand.

Terug naar overzicht financiële regelingen

Factsheet Financiële regelingen voor gemeenten

In deze factsheet lees je welke financiële regelingen je als gemeente kunt inzetten om mantelzorgers te ondersteunen. Je leest hoe deze regelingen mantelzorgers helpen…