Keukentafelgesprek met mantelzorgers

Als inwoners van de gemeente hulp nodig hebben uit de Wmo of Jeugdwet, dan vragen zij een gesprek aan bij de gemeente of het wijkteam. In het keukentafelgesprek wordt duidelijk welke hulp nodig is en welke ondersteuning bijvoorbeeld door mantelzorgers gegeven kan worden.

Waarom mantelzorgers betrekken?

Door mantelzorgers te betrekken bij het keukentafelgesprek krijg je als gemeente een goed beeld van de zorgsituatie. Je krijgt inzicht in welke zorg de omgeving kan en wil bieden. Maar ook welk zorg en ondersteuning de mantelzorg zelf nodig heeft. Hierdoor kun je duurzame ondersteuning bieden aan zowel de zorgvrager als de mantelzorger.

Hoe voer je een keukentafelgesprek?

In een keukentafelgesprek onderscheiden we 5 stappen: herkennen en erkennen, inventariseren, signaleren, informeren en doorverwijzen. Download het Stappenplan Keukentafelgesprek met mantelzorgers en lees hoe je hiermee aan de slag kunt.

Factsheet Keukentafelgesprek met mantelzorgers

In dit stappenplan lees je waarom en hoe je mantelzorgers betrekt bij het keukentafelgesprek en wat je kunt doen om hen te…