Tegemoetkoming meerkosten Wmo

Voor chronisch zieken en gehandicapten die in de gemeente wonen.

Wat is het?

Meerkosten zijn de extra kosten die het leven met een chronische ziekte of beperking met zich mee brengen, bijvoorbeeld de eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen. De gemeente heeft vanuit de Wmo de mogelijkheid een individuele tegemoetkoming te bieden voor de meerkosten, die verband houden met de beperking van de cliënt. De tegemoetkoming is geen maatwerkvoorziening maar een individuele subsidie. De gemeente is vrij de financiële tegemoetkoming te geven aan mensen met een inkomen boven de inkomensgrens van de bijzondere bijstand.

Hoe helpt dit mantelzorgers?

De meerkosten komen vaak voor rekening van de mantelzorger. Met deze tegemoetkoming voor de hulpvrager komt daarmee ook ten goede aan de mantelzorger.

Terug naar overzicht financiële regelingen

Factsheet Financiële regelingen voor gemeenten

In deze factsheet lees je welke financiële regelingen je als gemeente kunt inzetten om mantelzorgers te ondersteunen. Je leest hoe deze regelingen mantelzorgers helpen…