Nieuws

MantelzorgNL doet mee in IDOLS* project!

IDOLS* (Increasing Demand by Offering LearningS) is een project van het ministerie van OCW dat als doel heeft om de werkgelegenheid van werkers in de creatieve sector te vergroten. Er werd een miljoen euro beschikbaar gesteld, te verdelen over 10 projecten, waarbij creatievelingen zich verbinden aan een maatschappelijk relevant vraagstuk.

Samen met Muzus hebben wij het voorbereiden op mantelzorg als maatschappelijk relevant thema gepitcht. En met succes!

Project in het kort

Het project heet ‘Nederland voorbereiden op mantelzorg’. Hoe kunnen en willen wij als maatschappij leven met onze ouderen en als ouderen? Het is een vraagstuk van iedereen. We moeten hier als maatschappij een (nieuwe) weg in vinden en ons voorbereiden.

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Mensen stellen het gesprek over later uit. Want een gesprek over de toekomst voelt altijd te vroeg, totdat het te laat is. Mensen kunnen zich geen voorstelling maken van de maatschappij van de toekomst en hun (zorg)toekomst daarin. Een gemeenschappelijke visie hierop is nodig om je goed te kunnen voorbereiden op de toekomst als burger én organisatie (gemeentelijke, zorg- en ondersteunende organisaties). Mensen moeten zich bewust worden van de uitdagingen van de (zorg)toekomst, want alleen als je bewust bent van de noodzaak, zul je de eerste stappen kunnen nemen naar een gewenste toekomst.

Mantelzorg Simulator

Onderdeel van het project is het formuleren van een gemeenschappelijke visie. Hiervoor gebruiken we de Mantelzorg Simulator. Met de Mantelzorg Simulator geven we mensen een glimp van hun mogelijke toekomst als hulpbehoevende. Een beetje confronterend, om je aan het denken te zetten: Wie zorgt er straks voor mij? Wat wil ik eigenlijk? Dat levert veel mooie gesprekken op met vele bezoekers, in Eindhoven, Delft en Rotterdam.

Deze input moet samen met de inbreng uit co-creatiebijeenkomsten leiden tot een gemeenschappelijke visie.

De vervolgstap is het creëren van oplossingen. Op welke manieren kunnen wij Nederland voorbereiden op deze toekomst. De oplossing zal bestaan uit een digitale en een fysieke component. Voor de digitale components TodayTomorrow betrokken, de partij achter GetFello.

Wat is de rol van MantelzorgNL?

Samen met gemeente Rotterdam, gemeente Delft, verzekeringsmaatschappij Onderlinge en zorgorganisatie Fundis vormen wij het consortium van probleemeigenaren. Een coach begeleidt het hele project en zorgt ervoor dat de wensen en eisen van de probleemeigenaren goed verbonden blijven met de inbreng van de creatievelingen. Zodat wij uiteindelijk dus daadwerkelijk iets aan het eindresultaat hebben. Het eindresultaat kunnen we opnemen in ons eigen aanbod.

KRO-NCRV is verbonden aan dit project en zal een interactieve media-campagne realiseren.

Het IDOLS*-project loopt van september 2019 t/m juli 2020.