Nieuws

Per 18 mei testen op COVID-19 mogelijk voor mantelzorgers

Zoals minister-president Rutte en minister De Jonge op 6 mei tijdens de persconferentie al aankondigden, wordt het corona-testbeleid uitgebreid. Per 18 mei is het voor mantelzorgers die thuis zorg verlenen aan kwetsbare mensen mogelijk zich te laten testen op COVID-19.

Wanneer en hoe kunnen mantelzorgers zich laten testen?

Testen gebeurt alleen als de mantelzorger klachten heeft die passend zijn bij COVID-19, zoals koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.

Heeft een inwonend mantelzorger COVID 19 klachten?

Dan kan deze een afspraak maken bij de huisarts of GGD om je te testen. Tijdens deze afspraak zal de huisarts of GGD-arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger de volgende leefregels: Informatie koorts huisgenoot. Als de testuitslag positief is gelden deze leefregels: Informatie huisgenoot thuis De zorg moet worden overgenomen tot je dit weer zelf kunt doen.  De zorg moet worden overgenomen tot de mantelzorger dit weer kan doen.

Maakt de mantelzorger geen deel uit van het huishouden van de persoon waarvoor hij/zij zorgt en is er sprake van COVID-19 klachten? 

De mantelzorger kan dan een afspraak maken bij de GGD om zich te laten testen. Tijdens deze afspraak zal de GGD arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. De mantelzorger moet de zorg laten overnemen door andere (professionele) zorgverleners totdat de testuitslag bekend is.

Laten overnemen van de zorg

Voor veel mensen die zorgen voor een naaste is het laten overnemen van zorg soms lastig te regelen. De Zorgladder voor mantelzorgers kan helpen te bezien welke ondersteuning de mantelzorger nodig heeft en kan krijgen Deze ondersteuning is verder uitgewerkt in de Richtlijn Mantelzorgondersteuning.

Richtlijnen beschermingsmiddelen

Het beleid voor beschermingsmiddelen hangt nauw samen met het test-beleid. Volgende week publiceert het RIVM ook de uitbreiding van de richtlijnen van beschermingsmiddelen, waarin ook specifiek mantelzorgers worden meegenomen.

Wat zijn kwetsbare mensen?

Kwetsbare mensen hebben bij een besmetting een hoger risico op ernstig verloop van COVID-19. Dit zijn volgens het RIVM:

  • mensen van 70 jaar en ouder
  • volwassenen (ouder dan 18 jaar) met chronische aandoeningen.

Kinderen en jongeren lijken geen verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19 te hebben, maar maatwerk moet mogelijk blijven in overleg met betrokken behandelaars. Soms is testen ook noodzakelijk bij crisisplaatsingen. Of vanwege een kwetsbare thuisomgeving.

Meer informatie

We plaatsen functionele cookies om de website goed te laten werken en analytische cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiervoor is geen toestemming nodig. Lees meer over cookies.