Nieuws

Pro-actief bellen naar mantelzorgers in coronatijd

Hoe gaat het met mantelzorgers als zorg en ondersteuning wegvalt of anders wordt georganiseerd door de coronacrisis? Organisaties die mantelzorgers ondersteunen, hebben deze tijd aangegrepen om mantelzorgers te bellen en een vinger aan de pols te houden. Wat levert deze manier van outreachend werken op? En hoe pak je dit aan?

MantelzorgNL bundelde de ervaringen en voorbeelden van organisaties uit het land in de ‘Handleiding Belronde naar mantelzorgers in coronatijd’.

Enorme waardering door mantelzorgers

Organisaties kiezen voor een pro-actieve benadering omdat mantelzorgers vaak zelf niet om hulp vragen. Door te bellen bieden ze een luisterend oor, krijgen inzicht in de leefsituatie van mantelzorgers en bieden hulp waar knelpunten ontstaan. Mantelzorgers waarderen het enorm dat iemand contact met hen opneemt. Marianne Houkamp van Steunpunt Mantelzorg De Bilt: “Wij zij begonnen met het bellen van mantelzorgers van 65+, gevolgd door werkende mantelzorgers van 45 – 46 jaar. Het is zeer de moeite waard om op deze manier outreachend te werken, tips te geven en mantelzorgers te ondersteunen”.

Schep duidelijke verwachtingen

Lonneke van Tuijl van MVT Anrhem geeft als tip: “Schep geen verwachtingen die je niet waar kunt maken aan mantelzorgers, spreek dat duidelijk uit. En zorg dat je contact opneemt met andere professionals over opvolging en doorverwijzing”. De resultaten van de belactie zijn in Arnhem gepubliceerd in een eindrapport in samenwerking met de gemeente. Dit is samen met de Mantelzorg Ondersteunings Ladder Arnhem verspreid onder professionals. MVT gaat door met de belronde, zeker nu familieleden en vrienden weer meer naar school en het werk gaan.

Belronde in combinatie met de herwaardering

Bij Mantelzorg Farent in Den Bosch is een team van 5 professionals gaan bellen. “Wij hebben begin april alle mantelzorgers in ons bestand digitaal benaderd om de herwaardering 2020 aan te vragen. Daarbij hebben we direct gevraagd hoe het met hen ging. Mensen die de link niet konden invullen hebben we gebeld”. De ervaring van Akkie de Rouw, coördinator mantelzorg, is dat er veel vragen naar ondersteuning uit voortkomen. “Het gebruik van een belscript geeft handvaten voor het gesprek, vooral bij mensen die je nog niet kent”.

Ook aandacht voor kinderen en jongeren

Het steunpunt jonge mantelzorgers Fawaka van Welzijn het Bolwerk heeft ook met jonge mantelzorgers en hun ouders contact gezocht. Zij stelden een vragenlijst voor jonge mantelzorgers op, gericht op een interactieve gespreksvorm, zoals chatten of (beeld)bellen. Uit de chats en gesprekken blijkt dat zij graag vervolg contact willen en behoefte hebben aan contact met andere jongeren om ervaringen uit te wisselen. Klik hier voor meer info over deze belronde.

De handleiding is tot stand gekomen met hulp van steunpunt mantelzorg Farent uit Den Bosch, MVT Arnhem, Steunpunt Mantelzorg De Bilt en Welzijn Het Bolwerk. De komende tijd blijft MantelzorgNL ervaringen van organisaties in coronatijd verzamelen om te delen met anderen. Heb jij zelf een goed voorbeeld of nieuw initiatief dat je met ons wilt delen? We horen het graag via advies@mantelzorg.nl.

Downloads