Ga naar de inhoud

Actueel

Hoe kun je mantelzorgers ondersteunen? Hieronder vind je een aantal actuele mantelzorgthema's.

Vervangende zorg of respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg. Zodat mantelzorgers tijd naast zorgen tijd hebben voor...

Mogelijkheden respijtzorg te weinig bekend

Mantelzorgers hebben grote behoefte aan respijtzorg, maar weten onvoldoende over de mogelijkheden. Ook lopen ze...

Respijttool voor gemeenten

MantelzorgNL heeft veel ervaring in het afstemmen van het respijtaanbod op de vraag die leeft bij burgers. Dit is...

Technologie in de zorg

Technologie in de zorg thuis ontwikkelt zich razendsnel. Je kunt dan denken aan domotica, robotica en e-health....

Domotica

Met domotica bedoelen we het automatiseren van allerlei dingen in en om het huis. Hierdoor kunnen mensen langer...

Zorgrobots

Robots in de zorg zijn veelbelovend. Ze kunnen zorgvrager, zorgverleners en mantelzorgers helpen in de zorg. Veel...

De mogelijkheden van e-health

Met de toenemende mogelijkheden van technologie, nemen ook de mogelijkheden van e-health toe. Dat kan voor...

Sociale netwerken betrekken

Voor mensen met een zorgbehoefte en hun mantelzorgers is een sociaal netwerk erg belangrijk. Met sociaal netwerk...

Ontspoorde mantelzorg

Als de mantelzorger de zorg voor zijn of haar naaste niet meer aankan, loopt de mantelzorger het risico dingen te...