Actueel

Hoe kun je mantelzorgers ondersteunen? Hieronder vind je een aantal actuele mantelzorgthema's.

Vervangende zorg of respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorgereen adempauze te geven. Respijtzorg is  een vorm van…

Mogelijkheden respijtzorg te weinig bekend

Mantelzorgers hebben grote behoefte aan respijtzorg, maar weten onvoldoende over de mogelijkheden. Ook lopen ze vaak tegen praktische drempels aan. Dat blijkt…

Respijttool voor gemeenten

MantelzorgNL heeft veel ervaring in het afstemmen van het respijtaanbod op de vraag die leeft bij burgers. Dit is iets waar veel…

Technologie in de zorg

Technologie in de zorg thuis ontwikkelt zich razendsnel. Je kunt dan denken aan domotica, robotica en e-health. Hoe deze ontwikkelingen mantelzorgers kunnen…

Domotica

Met domotica bedoelen we het automatiseren van allerlei dingen in en om het huis. Hierdoor kunnen mensen langer veilig thuis wonen. Domotica…

Zorgrobots

Robots in de zorg zijn veelbelovend. Ze kunnen zorgvrager, zorgverleners en mantelzorgers helpen in de zorg. Veel robots zijn nog in de…

De mogelijkheden van e-health

Met de toenemende mogelijkheden van technologie, nemen ook de mogelijkheden van e-health toe. Dat kan voor mantelzorgers voordelen hebben, maar er zitten ook…

Sociale netwerken betrekken

Voor mensen met een zorgbehoefte en hun mantelzorgers is een sociaal netwerk erg belangrijk. Met sociaal netwerk bedoelen we een groep van…

Ontspoorde mantelzorg

Als de mantelzorger de zorg voor zijn of haar naaste niet meer aankan, loopt de mantelzorger het risico dingen te doen die…

Deze website maakt gebruik van cookies.