Mantelzorgondersteuning

Huisartsen en mantelzorg

De risico’s van mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die intensief en langdurig voor een naaste zorgen. Daarbij gaat het om fysiek zorgen maar ook om zorgen maken om. Of zij dat goed aankunnen hangt af van verschillende factoren, zoals de tijd die ze in de zorg steken en de hulp die zij al dan niet van anderen krijgen. Ook vinden sommige mantelzorgers het lastig om hun eigen grenzen te respecteren. Als deze factoren negatief uitslaan, kunnen mantelzorgers overbelast raken. Uiteraard is dat voor alle betrokkenen ongewenst.

Jouw rol als huisarts

Voor jou als huisarts zijn mantelzorgers ‘partners in de zorg’ voor zieke of gehandicapte patiënten. Door je contact met de patiënt heb je vaak ook contact met de mantelzorger. Daardoor heb je de mogelijkheid om vroegtijdig te signaleren of deze de zorg goed aankan. Is dat niet het geval, dan kun je actie ondernemen. De Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk helpt je daarbij.

Toolkit

De Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk (pdf) is ontwikkeld door MantelzorgNL, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Expertisecentrum Mantelzorg/Vilans. Je vindt hierin informatie, stappenplannen en instrumenten om overbelasting te herkennen, mantelzorgers te ondersteunen en hen gericht door te verwijzen. De toolkit is in 2014 geactualiseerd.

Andere instrumenten

De toolkit bevat een aantal instrumenten die u ook los kunt gebruiken. Dat zijn:

  • Checklist mantelzorgvriendelijke huisartsenzorg (pdf): een vragenlijst om bij jezelf te checken of je voldoende oog heeft voor mantelzorgers.
  • Caregiver strain index /mantelzorgtest (pdf): een instrument waarmee je de (over)belasting van een mantelzorger kunt meten.
  • Noodplan (pdf): een formulier dat mantelzorgers kunnen gebruiken als ze hun zorg tijdelijk overdragen.
  • Praktijkkaart mantelzorg (pdf): een handzame kaart met tips en verwijsmogelijkheden.
  • Tool: Aandachtspuntenlijst POM-methode (pdf): een lijst om in kaart te brengen welke knelpunten een mantelzorger ervaart.
  • Tool: Ervaren Druk door Informele Zorg (pdf): een sneltest om te meten hoeveel druk een mantelzorger ervaart.
  • Tool: Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO) (pdf): een screeningsinstrument voor mantelzorgers van 10 tot 20 jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.