Mantelzorgondersteuning

Creatieve maatwerkoplossingen

Niet alle mantelzorgers zijn geholpen met hulp binnen bestaande regelingen. Soms kan het nodig zijn om af te wijken van bestaande regelgeving en te doen wat nodig is.

Voorbeelden hiervan zijn:

Vergoeding voor kinderopvang of peutervoorziening

De gemeente Tilburg biedt mantelzorgers met een bijstandsuitkering de mogelijkheid om een vergoeding aan te vragen voor de eigen bijdrage kinderopvang op peutervoorziening. Dit kan een goede maatwerkoplossing zijn voor mantelzorgers die in de knel komen met de zorg voor hun kinderen en degene aan wie zij mantelzorg verlenen.

Het maatwerkbudget

Het ‘maatwerkbudget’ is een budget dat kan worden gebruikt als er binnen de bestaande regelingen niet direct een oplossing gevonden kan worden voor hulpbehoevende inwoners. Dit biedt ook mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen. Bijvoorbeeld als een mantelzorger geen mogelijkheden heeft om naar de andere kant van het land te reizen omdat zijn/haar naaste daar eenmalig behandeld wordt in het ziekenhuis.

Lees meer over gemeenten die met dit budget experimenteren.

Factsheet Financiële regelingen voor gemeenten

In deze factsheet lees je welke financiële regelingen je als gemeente kunt inzetten om mantelzorgers te ondersteunen. Je leest hoe deze regelingen mantelzorgers helpen…

Meer info