Mantelzorgondersteuning

Individuele bijzondere bijstand

Voor alle inwoners in de gemeente met noodzakelijke uitgaven die voortkomen uit bijzondere omstandigheden, en die men niet uit eigen inkomen kan betalen.

Wat is het?

De gemeente kan individuele bijzondere bijstand verstrekken voor gemaakte en noodzakelijke kosten vanwege bijzondere omstandigheden. Het gaat om extra kosten die de hulpbehoevende of mantelzorger niet zelf kan betalen. En die niet zijn terug te krijgen via een andere regeling, voorziening of verzekering.

Bijvoorbeeld:

  • maaltijdvoorziening
  • slijtage van kleding door een prothese
  • extra huur voor een aangepaste woning
  • hogere energierekening
  • verzekeringspremie
  • eigen bijdrage

Hoe helpt dit mantelzorgers?

Door de hulpbehoevende financieel tegemoet te komen wordt vaak ook de mantelzorger ontlast.

Voorbeeld

Gemeente Drechtsteden biedt inwoners een handig overzicht met de meest voorkomende kosten waar inwoners bijzondere bijstand voor kunnen aanvragen, zoals extra stookkosten en extra kledingkosten/bewassingskosten.

Factsheet Financiële regelingen voor gemeenten

In deze factsheet lees je welke financiële regelingen je als gemeente kunt inzetten om mantelzorgers te ondersteunen. Je leest hoe deze regelingen mantelzorgers helpen…

Meer info