Mantelzorgondersteuning

Tegenprestatie en (tijdelijke) ontheffing sollicitatieplicht bijstand

Voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering.

Wat is het?

Volgens de Participatiewet kunnen gemeenten een tegenprestatie vragen van mensen met een uitkering. Ook mantelzorg kun je als gemeente vastleggen als tegenprestatie in de verordening. Hierdoor kunnen mantelzorgers vrij worden gesteld van overige tegenprestaties.

Als gemeente kun je ook mantelzorgers die een bijstandsuitkering ontvangen een (tijdelijke) vrijstelling van de sollicitatieplicht verlenen vanwege hun zorgtaken.

Hoe helpt dit mantelzorgers?

Dit vermindert de druk op mantelzorgers om naast de intensieve zorg voor een naaste een andere tegenprestatie te leveren. De (tijdelijke) vrijstelling van de sollicitatieplicht vermindert de zorgen over het verlagen van de uitkering als zij niet aan deze plicht voldoen

Tip

Stel beleid op dat maatwerk biedt aan uitkeringsgerechtigden die mantelzorg verlenen. Het verlenen van een ontheffing voor de duur van de mantelzorg kan in bijzondere omstandigheden ook nodig zijn.

Voorbeeld

De gemeente Westerkwartier heeft opgenomen in de Verordening Tegenprestatie van 2019 dat geen tegenprestatie wordt opgelegd als de belanghebbende mantelzorg verricht.

Gemeente Amstelveen heeft in haar beleidsregels opgenomen dat uitkeringsgerechtigden die mantelzorgtaken verrichten gedurende maximaal 12 maanden (gedeeltelijk) een ontheven kunnen worden van sollicitatieplicht. In bijzondere omstandigheden kan dit verlengd worden met 6 maanden.

Factsheet Financiële regelingen voor gemeenten

In deze factsheet lees je welke financiële regelingen je als gemeente kunt inzetten om mantelzorgers te ondersteunen. Je leest hoe deze regelingen mantelzorgers helpen…

Meer info