Mantelzorgondersteuning

Ziekenhuizen en mantelzorg

Patiënten die intensieve en langdurige zorg nodig hebben, krijgen vaak ondersteuning van een mantelzorger. Als ziekenhuis wil je je patiënten optimale zorg geven. Dat willen mantelzorgers van de patiënten ook. Een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers helpt daarbij. Samenwerken resulteert in optimale zorg in je ziekenhuis. Maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers in het ziekenhuis aandacht hebben voor het samenwerken met mantelzorgers?

Laat je inspireren

Radboud UMC Nijmegen en Meander Medisch Centrum Amersfoort werkten samen met MantelzorgNL in 2015 aan het project ‘Mantelzorgacademie: Ontmoet je partner in de zorg’. In dit project staat de samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers in het ziekenhuis centraal. Zij maken hun zorgprofessionals bewust van het belang van een goede samenwerking met mantelzorgers door het geven van scholing voor ‘Aandachtsvelders’ en teams. Daarnaast worden in de projectfase diverse activiteiten uitgevoerd ter ondersteuning van mantelzorgers. De ervaringen die in het project zijn opgedaan zijn beschreven in het handboek van het project. De tips op deze pagina zijn gebaseerd op de ervaringen uit het project en worden in het handboek nader toegelicht.

  • Download het handboek: ‘MantelzorgAcademie: ontmoet je partner in de zorg’

Bekijk ook de filmpjes van het Radboudumc en Meander Medisch Centrum waarin ze toelichten waarom ze investeren in het project ‘Mantelzorgacademie: Ontmoet je partner in de zorg’.

Tips om de samenwerking tussen ziekenhuis en mantelzorgers te verbeteren

1. Ontwikkel visie op mantelzorgBeschrijf de visie van het ziekenhuis op mantelzorg en borg deze ook in de brede zorgvisie van het ziekenhuis. Betrek bij de ontwikkelingen van de visie vanaf de start mantelzorgers, de cliëntenraad en de OR. Dit kun je doen door met hen in gesprek te gaan over hun ervaringen met de samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers. Ook kun je hierover informatie inwinnen via enquêtes of panelgesprekken. Houd hierbij rekening met verschillende doelgroepen mantelzorgers. Denk bijvoorbeeld aan ouders op de kinderafdeling en partners van kwetsbare ouderen.

2. Zorg voor scholing van zorgprofessionals

Door scholing worden zorgprofessionals zich bewuster van hun rol als samenwerkingspartner van mantelzorgers. Het Radboud UMC en het Meander MC zijn daarom de MantelzorgAcademie gestart. Per deelnemende afdeling wordt een medewerker intensief geschoold op het thema mantelzorg, de zogenaamde ‘Aandachtsvelder’ mantelzorg’. Zij vormen na het volgen van de leergang ziekenhuis-breed een netwerk en krijgen regelmatig bijscholing. Deze ‘Aandachtsvelders’ zorgen op hun eigen afdelingen voor blijvende aandacht voor mantelzorg. Daarnaast organiseren zij bijscholingen ‘Samenspel met mantelzorgers’ voor teams en zijn er thematische informatieavonden.

3. Organiseer activiteiten voor mantelzorgers

Een afdeling kan extra activiteiten voor mantelzorgers organiseren zoals informatieavonden over ziektebeelden in samenwerking met patiëntenverenigingen, workshops, lotgenotencontact of een speciaal mantelzorg-inloopspreekuur.

4. Zorg voor goede informatie

Goede informatievoorziening helpt mantelzorgers enorm. Denk aan een folder, een tiplijst, een mantelzorgpagina op de website en een overzichtelijke digitale sociale kaart met links naar lokale organisaties voor mantelzorgondersteuning.

5. Zorg voor goede transferzorg

Als de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis roept dit vaak zorgen en vragen op bij de mantelzorger. Want hoe moet de zorg straks thuis geregeld worden? Welke (aanvullende) zorg is er nodig? En hoe kan dit worden ingezet? Het is belangrijk dat de patiënt en de mantelzorger hier goed op wordt voorbereid. De voorbereiding hierop is per ziekenhuis verschillend. In sommige ziekenhuizen is een transferpunt, maar in andere ziekenhuizen ligt deze taak bij de afdeling. Voor de mantelzorger en de patiënt is het vaak niet duidelijk wie wat doet. Zorgprofessionals die verantwoordelijk zijn voor een goede transfer naar de thuissituatie moeten daarom goed op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van zowel de patiënt als de mantelzorger. Zo kunnen zaken tijdig geregeld worden.

6. Geef ook aandacht aan de mantelzorgers in de eigen organisatie

1 op de 4 zorgprofessionals is mantelzorger. Zij hebben soms problemen met het combineren van hun werk en zorgtaken thuis. Veel mantelzorgers bespreken dit niet op hun werk, omdat de openheid hiervoor ontbreekt. Zet daarom in op een mantelzorgvriendelijk werkklimaat.

Ben je arts, verpleegkundige of verzorgende?

Heb je als zorgprofessional direct te maken met de patiënt en mantelzorger? Lees informatie en tips op mantelzorg.nl/zorgprofessional. Doe daar ook de test en ontdek hoe goed je al samenwerkt met mantelzorgers.