Wet- en regelgeving

Wat betekenen de vier zorgwetten en de participatiewet voor mantelzorgers? Je leest het je op de volgende pagina's.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het langer zelfstandig thuis wonen. Hoe zorg je ervoor dat zij de juiste ondersteuning krijgen?

Jeugdwet

De jeugdwet regelt jeugdhulp voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Wat zijn de…

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg nodig hebben. Intensieve zorg voor kinderen die altijd afhankelijk zullen…

Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol. Welke informatie is voor mantelzorgers van belang? Thuiszorg…

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt niet redt, valt onder de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bemiddeling en…