Ga naar de inhoud

Wet- en regelgeving

Wat betekenen de vier zorgwetten en de participatiewet voor mantelzorgers? Je leest het je op de volgende pagina's.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het langer zelfstandig thuis wonen. Hoe zorg je ervoor dat zij de...

Jeugdwet

De jeugdwet regelt jeugdhulp voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een beperking, stoornis, aandoening...

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg nodig hebben. Intensieve...

Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige...

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt niet redt, valt onder de...