Wet- en regelgeving

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft, kan contact opnemen me de gemeente.  Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het langer zelfstandig thuis wonen. Hoe zorg je ervoor dat ook zij de juiste ondersteuning krijgen?

Wat houdt de Wmo in?

De Wmo richt zich op mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen wonen. Bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten of mensen met een psychische aandoening. Zij kunnen via de Wmo onder andere huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding krijgen.

Kenmerkend aan de Wmo is dat het om de ondersteuning op maat gaat. Dat betekent dat de gemeente onderzoekt wat de situatie van de hulpvrager is, wat zijn/haar omgeving kan doen en welke professionele ondersteuning er precies nodig is. Daarbij wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

Ondersteuning van mantelzorgers

De Wmo verplicht gemeenten om niet alleen hulpvragers, maar ook mantelzorgers en zorgvrijwilligers actief te ondersteunen, te waarderen en met hen in gesprek gaan. Zo is het aan de gemeente om bijvoorbeeld vervangende zorg aan te bieden en de samenwerking tussen formele en informele zorg te versterken. Doel is dat mantelzorgers op hun eigen wijze en onverplicht zorg kunnen verlenen. Dat is een voorwaarde om overbelasting te voorkomen.

Je rol als gemeenteambtenaar, mantelzorgondersteuner of zorgprofessional

Als gemeenteambtenaar, mantelzorgondersteuner of zorgprofessional kun je eraan bijdragen dat mantelzorgers de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. MantelzorgNL biedt je daarvoor een aantal hulpmiddelen:

  • Factsheets
    Verschillende factsheets helpen je de mantelzorger te ondersteunen. Waaronder, een factsheet mantelzorgwaardering, een factsheet financiële regelingen en een factsheet Ondersteuning overbelaste mantelzorgers.
  • Advies op maat
    Als gemeente, mantelzorgondersteuner of zorgaanbieder kun je altijd een afspraak maken met een regioadviseur van MantelzorgNL. Deze kent de situatie in je regio en kan je adviseren over het Wmo-beleid in je gemeente.
  • Scholing
    De MantelzorgNL Academie biedt je een breed scholingsaanbod.

Verzorging en verpleging

De Wmo is niet bedoeld voor medische zorg en verpleging. Daarvoor gelden vanaf 2015:

We plaatsen functionele cookies om de website goed te laten werken en analytische cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiervoor is geen toestemming nodig. Lees meer over cookies.