Specifieke doelgroepen

Mantelzorgers van naasten met een psychisch probleem

Zorgen voor een naaste met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg. Deze mantelzorgers hebben daarom gerichte ondersteuning nodig. Hieronder lees je wat je als instelling, professional of gemeente kunt doen.

Waarom is aandacht voor ggz-mantelzorgers nodig?

Onder ggz-mantelzorgers verstaan we mensen die zorgen voor een naaste met een psychische aandoening of gedragsproblemen. Zij verdienen extra aandacht om drie redenen:

1. Er zijn veel mantelzorgers van naasten met een psychisch probleem
Een op de vijf Nederlanders heeft een gediagnosticeerd psychisch of psychiatrisch probleem. Velen van hen krijgen hulp van een of meer mantelzorgers.

2. Mantelzorgers van naasten met een psychisch probleem lopen meer risico op (ernstige) overbelasting en gezondheidsschade dan andere mantelzorgers
Dat komt onder andere door:

 • de onvoorspelbaarheid van de ziekte
 • het optreden van acute crisissituaties
 • de noodzaak van continue waakzaamheid
 • taboes en onbegrip in de samenleving
 • emotionele betrokkenheid
 • beperkte samenwerking met hulpverleners en ggz-instellingen

3. Ggz-patiënten wonen steeds vaker thuis
Het aantal bedden in instellingen moet in 2020 met een derde zijn teruggebracht ten opzichte van 2008. De zorg wordt dichter rondom de patiënt georganiseerd. Dit betekent meer risico op overbelasting van ggz-mantelzorgers.

Hoe kun je mantelzorgers van naasten met
een psychisch probleem ondersteunen?

Bij de ondersteuning van deze mantelzorgers gaat het vooral om het voorkomen van overbelasting en het adviseren over hoe om te gaan met deze specifieke aandoening.

Als instelling of ondersteunend organisatie kun je het volgende doen:

 • Zoek mantelzorgers actief op, houd contact met ze en besteed tijdens bijeenkomsten extra aandacht aan hen.
 • Stel in je instelling een familiebeleid op en voer dat ook daadwerkelijk uit.
 • Bereid samen met de mantelzorger het netwerk rond de zorgvrager uit. Kijk voor advies op de pagina Sociale netwerken betrekken.
 • Geef duidelijke informatie over de ziekte en het verloop van de behandeling.
 • Wijs de mantelzorger op de mogelijkheden van vervangende zorg.

Als gemeente kunt je het volgende doen:

 • Zorg voor een goed aanbod aan respijtzorg.
 • Geef mantelzorgers speciale aandacht bij hulpvragen binnen de Wmo.
 • Stuur op een goede samenwerking tussen alle partijen in het ggz-werkveld. Dit is essentieel voor de ondersteuning van mantelzorgers.
 • Vraag desgewenst advies aan een adviseur van MantelzorgNL.

Congres Bruggen slaan voor Mantelzorgers GGZ

30 oktober 2020

Deze website maakt gebruik van cookies.