Vrijwilligerszorg

Programma Vrijwillig Dichtbij

De druk op mantelzorgers neemt toe. Ook de vraag naar vrijwilligers stijgt. De vraag is daarbij ook steeds complexer en langduriger van aard. Veel organisaties en gemeenten zoeken naar een lokale samenwerking die past bij deze ontwikkelingen. Een samenwerking waarbij formele en informele zorg goed samenwerkt.

Vrijwillig Dichtbij

MantelzorgNL deed mee aan het landelijke VWS-programma Vrijwillig Dichtbij (2015-2018), waarbij veertien landelijke (vrijwilligers)organisaties onder projectleiding van Vereniging NOV hebben gewerkt aan lokaal samenwerken en het versterken van de informele zorg. In dit programma is samengewerkt met de Universiteit van Humanistiek die onderzoek heeft gedaan binnen het programma.

Zie de uitkomsten in het rapport Aan de andere kant van de schutting.

De mantelzorger beter in beeld

Gemeenten willen mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen, maar vaak blijkt de lokale samenwerking tussen formele en informele zorg te kort te schieten. Gemeente Sliedrecht pakte dit probleem samen met MantelzorgNL aan binnen het VWS-programma Vrijwillig Dichtbij. Dit leidde tot mooie resultaten!

Wat hebben we verder gedaan?

Op verschillende manieren heeft MantelzorgNL lokaal ingezet op het versterken van de onderlinge samenwerking tussen formele en informele organisaties, met het doel om mantelzorgers te vinden, te ondersteunen en te verlichten.

Netwerkbijeenkomst voor lidorganisaties
Tijdens de netwerkbijeenkomst op 10 januari 2018 wisselden we met elkaar verschillende thema’s, vragen en ervaringen/aanbod/tips.

Trainingen voor lidorganisaties
Met de trainingen geven we de discussie binnen de gemeente van de lidorganisatie over formele en informele zorg goed vorm. Lidorganisaties krijgen beter inzicht in het speelveld en kunnen aan de hand van de eigen praktijk zelf lokaal een stap maken om discussie en structurele samenwerking tot stand te brengen.

Delen van ervaringen
Een organisatie met een innovatieve aanpak krijgt ruimte (financiële middelen) om de eigen aanpak te delen en andere organisaties te coachen vanuit eigen kennis en expertise.

Werkplaatsen
We faciliteren en ondersteunen Werkplaatsen. Dit zijn bijeenkomsten waar op regionaal niveau vraagstukken besproken worden die de essentie van het vrijwilligerswerk raken. De bedoeling is van elkaar te leren en ervaringen mee te nemen naar de eigen lokale situatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.