Ga naar de inhoud

Programma Online inspiratiesessies

Ochtendprogramma:

Online inspiratiesessie ‘De toegevoegde waarde van mantelzorg en mantelzorgondersteuning’

Iedere dag weer spannen mantelzorgers zich in voor hun naasten. Zij zijn van grote toegevoegde waarde. Dit blijkt uit het onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van mantelzorg (MKBA). Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers goed worden ondersteund. Bijvoorbeeld door het organiseren van vervangende zorg, waarbij de mantelzorger de zorg tijdelijk kan overdragen.

Deze ondersteuning heeft niet alleen een positief effect op de kwaliteit van leven van de mantelzorger. Hoe ziet de rol van de mantelzorger er straks uit. Daarvoor nemen we doorkijkje naar de toekomst. Hoe zit het landschap er straks uit en welke rol speelt de mantelzorger daarin. Een ochtend waarin je door onze gastsprekers geïnspireerd wordt en nieuwe ideeën opdoet. Maar ook een ochtend waarin je jouw netwerk kunt uitbreiden.

Sprekers

Gea Sijpkes | Bestuurder WZC Humanitas Deventer

Gea Sijpkes studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht. Daarna bekleedde ze diverse (management-)functies waarna ze aan de slag ging als directeur in de verpleging, verzorging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast was Sijpkes toezichthouder bij diverse zorginstellingen en bestuurslid bij branchevereniging ActiZ.

Sinds 2012 is ze bestuurder van WZC Humanitas Deventer. Onder haar leiding werd een nieuwe visie en werkwijze ingezet. In 2018 werd Humanitas tweede in de verkiezing van de beste zorginstelling van Europa tijdens de ECREAS/EAN-conferentie in Praag. Sijpkes is een veelgevraagd spreker en hield van China tot de Verenigde Staten en van Australië tot Zweden presentaties over het concept van Humanitas.

Gea spreekt over de toegevoegde waarde van de mantelzorger binnen WZC Humanitas waar het normale leven altijd het uitgangspunt is. Ze neemt de deelnemers mee in hoe er gewerkt wordt in de ‘zorgdriehoek’ binnen WZC Humanitas. Hierbij staat ze stil wat dit vraagt van de zorgprofessional maar ook wat dit betekent voor een bestuurder op het gebied van visie, daadkracht en leiderschap? Gea gaat in op vernieuwende vormen van zorg waarin meer een mix zal komen tussen formele en informele zorg waarbij zij in haar visie altijd van het normale leven uitgaat.

Yvonne de Jong | Senior adviseur bij Vilans

Yvonne is senior adviseur familie- en netwerkparticipatie. Als adviseur inspireert, motiveert en ondersteunt Yvonne zorgorganisaties om gelijkwaardig met mantelzorgers, familieleden en vrienden samen te werken. Ze maakte de interactieve Theatervoorstelling ‘Familiefabels’ en speelde deze ruim 250 keer. Ook geeft ze trainingen en lezingen over mantelzorg en (digitale) familieparticipatie. Ze deed onderzoek, samen met de Radboud Universiteit, onderzoek naar digitaal communiceren met familieleden van mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Yvonne vertelt je over het gelijkwaardig samenspel tussen formele en informele zorgverleners waarbij ze ingaat op welke handvatten je hebt als professional om het gesprek aan te gaan. Ook vertel ze hoe je draaglast en draagkracht kunt meten en hoe je m.b.v. een ecogram het sociaal netwerk van je cliënt in kaart kan brengen. Yvonne zal ook ingaan op het versterken van de samenwerking tussen organisaties en beroepskrachten zorg, welzijn en gemeente voor een betere ondersteuning van mantelzorgers. Tenslotte wordt er nog even stilgestaan bij ‘samen beslissen’, waarbij de kwaliteit van leven van de zorgvrager het uitgangspunt is.

Wim Spit | Senior econoom bij onderzoeksbureau Ecorys

Wim Spit heeft zowel nationaal als internationaal ruime ervaring op het gebied van maatschappelijke-kostenbatenanalyse. Hij heeft werk-ervaring in ruim 30 landen in Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Sinds 2012 is hij senior econoom bij Ecorys. Wim heeft MKBA-cursussen gegeven onder meer aan studenten en beleidsmakers. Hij was vorig jaar intensief betrokken bij het onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van mantelzorg in Nederland.

Wim gaat in op de cijfers van het aantal mantelzorgers in ons land, de overbelasting bij mantelzorgers en de waarde van de inzet van mantelzorgers uitgedrukt in euro’s en wat het de maatschappij kost als een mantelzorger uitvalt door overbelasting. Ecorys heeft, op verzoek van MantelzorgNL, voor alle gemeenten in beeld gebracht wat de kosten en baten zijn van mantelzorg. Hij geeft aan wat de meerwaarde van deze informatie is en hoe je deze kunt interpreteren en gebruiken in de dialoog met andere partijen.

Middagprogramma:

Online inspiratiesessie ‘De effectiviteit van de mantelzorgondersteuning’

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is het belangrijk om als zorg- en welzijnsorganisatie tijd om na te gaan hoe mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden. De voorliggende vraag is dan wat goede (en effectieve) ondersteuning is en wie dat bepaalt. Hoe krijg je zicht krijgt op de behoefte van de mantelzorger en wie spelen allemaal een rol van betekenis binnen een gemeente. Kortom: het samenspel is belangrijk om tot goede ondersteuning te komen.

Tijdens deze inspiratiesessie wordt je meegenomen in de wijze waarop je kunt aantonen dat de mantelzorg-ondersteuning die geboden wordt effectief is. Hoe kom je erachter waar de echte behoefte ligt bij de mantelzorgers binnen jouw gemeente. Welke instrumenten kunnen je helpen om de effectiviteit zichtbaar te maken en hoe kun je inzetten op effectieve samenwerking met wijkteams? Een inspirerende online sessie die je verder op weg kan helpen.

Daphne Zumbrink| Adviseur bij MantelzorgNL

Daphne is sinds 2021 als adviseur werkzaam bij MantelzorgNL.  Samen met haar collega adviseurs heeft ze een quickscan ontwikkeld die gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties snel een beeld geven hoe het er met de ondersteuning aan mantelzorgers binnen een gemeente voor staat.

Daphne neemt je mee in de acht vraaggebieden van mantelzorgondersteuning die een doeltreffend overzicht geven. De acht vraaggebieden zijn voor gemeenten relevant omdat zij hier hun mantelzorgbeleid op kunnen inrichten. Maar hoe stimuleer je gemeenten nou dat ze dat ze dat ook gaan doen? En welke rol kun jij hierin spelen?

Hiervoor heeft MantelzorgNL een quickscan ontwikkeld. Aan de hand van de acht vraaggebieden vertelt Daphne over de voordelen van de quickscan waarbij ze goede voorbeelden, praktische tips en tools aanreikt om het gesprek met beleidsbepalers op een goede manier aan te gaan. Je krijgt ook nog een inkijkje in het lopende project ‘effectieve ondersteuning’ waarin effectieve tools (eveneens gebaseerd op de acht vraaggebieden) worden ontwikkeld die je al dan niet kunt inzetten.

Rosanne Bobeldijk | Adviseur bij Toezicht Sociaal Domein

Rosanne werkt als adviseur bij Toezicht Sociaal Domein, een samenwerkings-verband van vier inspecties. In 2008 heeft ze haar Master Communicatie-wetenschappen behaald aan de Universiteit van Amsterdam waarna ze o.a. heeft gewerkt bij diverse Ministeries en Inspecties. Sinds 2016 werkt ze bij Toezicht Sociaal Domein waar ze veel onderzoek heeft gedaan naar samenwerken met de juiste uitkomst voor mensen met meerdere hulpverleners. Samen met Integraal Werken in de Wijk (IWW) heeft ze het Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) voor gemeenten en uitvoeringspartners ontwikkeld.

Rosanne vertelt in haar presentatie over integrale samenwerking in een gemeente waarbij ze ingaat op hoe je kunt samenwerken aan veerkracht, het vergroten van zelfregie en participatie. Ze doet dit aan de hand van de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool. Deze tool geeft een beeld van welke weg de inwoner of mantelzorger aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft en hoe de samenhang tussen de geleverde zorg of ondersteuning is. Het is een hulpmiddel dat gemeenten en partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn.

Hester van de Bovenkamp | Hoofddocent Erasmus Universiteit

Hester werkt als universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar belangrijkste onderzoeksgebieden zijn burgerparticipatie en vertegen-woordiging in de besluitvorming in de gezondheidszorg en het beheer van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Hester is projectleider van het project ‘samenwerken aan betere samenwerking’, waarin een toolkit voor een effectiever samenspel tussen mantelzorgers zorgprofessionals en cliënten’ wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.

Hester neemt je mee het effectieve samenspel tussen professionals, mantelzorgers en cliënten. Zij besteedt o.a. aandacht aan het reflectietool ‘als je het ons vraagt’. Dit tool is gericht op het bespreekbaar maken van vraagstukken waar mantelzorgers, cliënten en zorgverleners tegen aan lopen in de samenwerking en waar bijvoorbeeld botsende verwachtingen /ideeën spelen.

Aan de hand van herkenbare filmpjes gaat Hester de dialoog aan. Ook zal ze een aantal onderzoeken  van de Erasmus Universiteit gericht op het thema mantelzorg de revue laten passeren. zoals het project ‘Samenwerken aan betere samenwerking’, waarbij er onderzocht wordt hoe de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals verbeterd kan worden t.b.v. de kwaliteit van zorg.

Aanmelden

Heb je interesse in de ochtend of middagsessie of in beide sessies? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier in de agenda.