Zorgladder Mantelzorg: waar kun je hulp krijgen?

Als je voor een ander zorgt, dan is het fijn om te weten waar je hulp kunt krijgen. De Zorgladder Mantelzorg laat dat in vijf stappen zien.

Bekijk de veelgestelde vragen per stap in de Zorgladder Mantelzorg

De 5 stappen van de Zorgladder Mantelzorg

Stap 1 Wat kunnen jij en mensen uit je omgeving zelf doen?

Mantelzorg kan veel van je vragen: tijd, energie en het kan lichamelijk zwaar zijn. Daarom is het goed om te zorg te delen met anderen om je heen. Hulp vragen kan lastig zijn.

Lees over hulp vragen in je omgeving.

Lukt het je niet om zelf de stap te zetten? Een Steunpunt Mantelzorg kan met je meedenken.

Stap 2 Hulp van vrijwilligers en buurtgenoten

Heb je geen of onvoldoende mensen in de buurt die je kunnen helpen? Dan kan een vrijwilliger of buurtgenoot je helpen. Het Steunpunt Mantelzorg of de welzijnsorganisatie in je woonplaats kan je verder helpen.

Lees meer over hulp van vrijwilligers.

Stap 3 Hulp en ondersteuning vanuit de gemeente (Wmo)

Als je meer hulp nodig hebt dan je omgeving en vrijwilligers kunnen bieden, dan kun je bij de gemeente aankloppen. De gemeente onderzoekt dan samen met jou en je naaste naar passende ondersteuning. Dit kan praktische ondersteuning zijn, zoals hulp in het huishouden, maar ook andere vormen van ondersteuning zoals dagbesteding of vervangende zorg. Wat voor jou het beste past hangt af van de situatie van jou en degene voor wie je zorgt.

Lees meer over ondersteuning vanuit de Wmo.

Stap 4 Verpleging en verzorging aan huis

Is er meer zorg nodig dan wat je vanuit de gemeente krijgt? Dan kan je bij huisarts of de wijkverpleegkundige vragen om meer zorg thuis.

Lees meer over verpleging en verzorging aan huis.

Stap 5 Tijdelijk verblijf (bij crisis)

Wordt de zorg je te zwaar en heb jij tijd nodig om bij te komen? Neem dan contact met je huisarts of wijkverpleegkundige om samen te kijken naar mogelijkheden. Misschien heb je geholpen met extra zorg thuis of kan je naaste tijdelijk ergens logeren.

Richtlijn Mantelzorgondersteuning

De Zorgladder Mantelzorg is onderdeel van de Richtlijn mantelzorgondersteuning. De richtlijn is door het ministerie van VWS, gemeenten en MantelzorgNL opgesteld om kwetsbare mensen thuis goed te kunnen ondersteunen.

Lees meer over de richtlijn mantelzorgondersteuning (via Rijksoverheid).

Werk je bij een gemeente of mantelzorgondersteunende organisatie? Kijk dan op: Zorgladder Mantelzorg en richtlijnen voor ondersteuning thuis