Zorgladder Mantelzorg

Waar kun je terecht voor hulp als je het als mantelzorger echt niet meer redt? De Zorgladder Mantelzorg geeft je daar inzicht in.

De Zorgladder Mantelzorgzorg bestaat uit 5 stappen. Per stap geeft de zorgladder aan voor welke hulp je in aanmerking kunt komen als je het niet meer redt. En wie je kunt aanspreken voor de hulp.

Stap 1 en stap 2 gaan over wat je zelf (meer) kunt doen, en hoe je daarbij hulp vraagt aan anderen. De mensen die tot 2 a 3 keer per week voor een ander zorgen zullen het hier zoveel mogelijk mee moeten redden.

Voor die mantelzorgers die dagelijks voor iemand zorgen of die inwonen bij diegene voor wie ze zorgen,  en die merken dat in stap 1 en 2 voor hen geen verlichting meer te vinden is, kunnen stap 3 en verder zetten. Dat geldt ook voor mantelzorgers die zelf kwetsbaar zijn,

De 5 stappen van de Zorgladder Mantelzorg

Bekijk de veelgestelde vragen per stap in de Zorgladder Mantelzorg

Stap 1 Mantelzorg en het eigen netwerk

Een beroep doen op je eigen netwerk kan lastig zijn. Meer dan anders hulp vragen van je netwerk is nog lastiger. Maar juist nu willenmensen graag iets voor een ander doen. Kijk daarom wie in je omgeving kan helpen. Schroom niet om familie, buren, vrienden te vragen, want mensen helpen graag.

Stap 2 Informele hulp

Er kan een moment aanbreken waarop je je eigen familie, vrienden of buren niet meer kunt vragen dan ze al doen. Heb je geen of onvoldoende mensen om je heen die je kunnen helpen? Dan is is hulp van vrijwilligers een mogelijkheid. Het Steunpunt Mantelzorg in je woonplaats kan je helpen om de juiste te vinden. Soms ook kun je terecht bij burgerinitiatieven. Lees hier over de inzet van vrijwilligers.

Stap 3 Wmo-hulp

Als je iedere dag zorg verleent , en je eigen netwerk kan niet meer doen, dan moet je gemeente serieus met je mee kijken hoe jij geholpen kunt worden. En dat is zeker zo als je als mantelzorger zelf kwetsbaar bent. In deze tijd is niet alles mogelijk, maar je mag wel om hulp vragen. Soms is er kleinschalige dagbesteding mogelijk. Of is t toch mogelijk dat de thuiszorg vaker langskomt.

Stap 4 Verpleging en verzorging

Als de ondersteuning uit stap 3 niet voldoende is, kan het zijn dat huisarts of de wijkverpleegkundig het nodig vindt dat er meer gebeurt om je te ondersteunen. Dat er meer zorg komt. Vaak zullen zij dat zelf zien, maar soms kan het nodig zijn om het zelf aan te geven, als de ander niet ziet hoe zwaar het is. In deze stap lees je welke zorg er door de wijkverpleegkundige mogelijk is tijdens de coronacrisis, wat je kunt doen in bepaalde situaties en tips voor de samenwerking met de wijkverpleging.

Stap 5 Tijdelijk verblijf (bij crisis)

Als het echt niet meer gaat dan kan de huisarts, vaak in overleg met de wijkverpleegkundige, beslissen dat een noodvoorziening nodig is. In deze crisissituatie zal sprake zijn van zware medische zorg, of van palliatieve zorg.

Neem direct contact op met je huisarts (als er sprake is van spoed, kies dan voor deze optie in het telefoonmenu)

Bel je liever met iemand die je niet kent?

Bel dan (anoniem en gratis) met Veilig Thuis 0800-2000

Bij acute crisis bel 112.

Richtlijn Mantelzorgondersteuning

De Zorgladder Mantelzorg is onderdeel van de Richtlijn mantelzorgondersteuning. De richtlijn is door het ministerie van VWS, gemeenten en MantelzorgNL opgesteld om kwetsbare mensen thuis goed te kunnen ondersteunen.

Lees meer over de richtlijn mantelzorgondersteuning (via Rijksoverheid).

Werk je bij een gemeente of mantelzorgondersteunende organisatie? Kijk dan op:

Zorgladder Mantelzorg en richtlijnen voor ondersteuning thuis

Deze website maakt gebruik van cookies.