Beleidshulp Mantelzorg

Beleidshulp Mantelzorg

Van interne lobby naar breed gedragen mantelzorgbeleid

De behoefte aan mantelzorg neemt in snel tempo toe richting het jaar 2040. Het aantal potentiële mantelzorgers neemt per zorgvrager af. Beleidskeuzes zijn erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis zorg ontvangen.

Hierdoor zorgen mantelzorgers intensiever en langdurig voor hun naaste. Veel mensen doen dit met liefde en plezier. Toch liggen risico’s van uitputting op de loer, vanwege de lichamelijke, sociale en emotionele gevolgen van langdurig zorgen. Mantelzorg is daarom een belangrijk beleidsthema dat aandacht verdient.

Wil jij als beleidsmedewerker met het gemeentelijk mantelzorgbeleid impact maken voor mantelzorgers en samenwerkingspartners? De Beleidshulp Mantelzorg steunt je hierbij. Het geeft je inzicht in de verschillende processtappen die je kunt zetten bij ontwikkeling van gedragen mantelzorgbeleid.

Download de Infographic Beleidshulp Mantelzorg

Meer informatie

Wil je meer weten? Mail dan naar adviesteam@mantelzorg.nl. Of kijk op de pagina van Adviesteam Mantelzorg.

Een website van: Adviesteam Mantelzorg