Adviesteam Mantelzorg

Adviesteam Mantelzorg

Ondersteuning en implementatie van lokaal mantelzorgbeleid

Kun je als gemeente ondersteuning gebruiken bij het lokaal mantelzorgbeleid? En hoe je dat implementeert met ondersteuningsorganisaties? Mail voor vraaggericht advies, kennis en ervaring het Adviesteam Mantelzorg. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Het Adviesteam Mantelzorg bestaat uit adviseurs van verschillende organisaties en expertises waaronder MantelzorgNL en Movisie. Het is onderdeel van het project Samen sterk voor mantelzorg, een landelijke aanpak van VWS en VNG.

Advies – en sparringpartner

Je krijgt antwoord op vragen als:

  • Hoe breng je alle partijen die mantelzorgers ondersteunen bij elkaar
  • Hoe wordt respijtzorg toegankelijk en inzichtelijk gemaakt voor mantelzorgers
  • Hoe heb ik aandacht voor de verschillende doelgroepen onder mantelzorgers
  • Welke ondersteuning hebben mantelzorgers nu echt nodig?

Een adviseur van het AdviesTeam Mantelzorg blijft als sparringpartner kosteloos tot 25 uur betrokken bij een mantelzorgvraagstuk. Mail je vraag naar adviesteam@mantelzorg.nl en je ontvangt binnen twee dagen een reactie.

Onze kennis over mantelzorgbeleid kun jij direct toepassen

Mantelzorgbeleid omvat diverse beleidsterreinen en de kennis hierover is versnipperd. Het AdviesTeam Mantelzorg ontsluit algemene kennis en biedt één Beleidshulp Mantelzorg aan voor beleidsmedewerkers van gemeenten. Ga naar de Beleidshulp Mantelzorg.

Bijeenkomsten voor kennisdeling, uitwisseling en verbinding

Onderling kunnen gemeentelijke beleidsmedewerkers tips uitwisselen over vraagstukken waar ze aan werken of ervaring mee hebben. In 2024 organiseert het AdviesTeam Mantelzorg speciale online-bijeenkomsten over thema’s die spelen bij beleidsmedewerkers.

Meer informatie

Wil je meer weten? Mail dan naar adviesteam@mantelzorg.nl

Een website van: Adviesteam Mantelzorg