Je bekijkt een website van MantelzorgNL voor mensen met een migratieachtergrond. Kijk hier de volledige website.

Yardımı nereden ayarlayabilirim?

Yakınlara bakım sunan kişi ve baktığınız kişi olarak edindiğiniz yardım, bir dizi yasayla düzenlenmiştir: 

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  (Sosyal Destek Yasası (Wmo) 
  • Jeugdwet (Gençlik Yasası) 
  • Wet Langdurige zorg (Wlz) (Uzun Süreli Bakım Yasası (Wlz)) 
  • Zorgverzekeringswet (Sağlık Sigortası Yasası)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (Sosyal Destek Yasası (Wmo)

Yakınlara bakımla ilgili görevlerinizi yerine getirirken desteğe ihtiyacınız olduğunda belediyeyle iletişime geçebilirsiniz. Ev işi yardımı dendiğinde, gündüz etkinlikleri, ulaşım ve ev uyarlamaları gibi uygulamaları düşünebilirsiniz.  

Bu durumda ‘Wmo danışma masasına’ veya ‘sosyal mahalle ekibine’ gidersiniz. 

Bunun için ne ödeyeceğiniz, durumunuza ve aldığınız yardımın türüne bağlıdır. Genelde ayda 19€ ödersiniz.

Belediye hangi yardımı alacağınıza nasıl karar verir?

Görüşme esnasında belediye, bakımını yaptığınız kişinin kendi başına neler yapabileceğini ve hangi profesyonel bakımın gerekli olduğunu araştıracaktır. Bu konuşmaya ‘keukentafelgesprek’ (mutfak masası görüşmesi) denir. Yakınlara bakım sunan kişi olarak sizin bu görüşmede hazır bulunmanız önemlidir. Zira, size yardım edilmesi konusu da ele alınacaktır.

‘Jeugdwet’ (Çocuk ve Ergen Yasası) ve enformel bakım

Belediyeler çocuk ve ergen bakımı sunmaktadır. Bu husus, Çocuk ve Ergen Yasası’nda düzenlenmiştir. Bu yasa, 18 yaşın altındaki engelli çocuklar ve ergenler için vardır.

‘Zorgverzekeringswet’ (Sağlık Sigortası Yasası) ve enformel bakım

Hasta bakımı ve evde bakım, Sağlık Sigortası Yasası uyarınca ödenir. Bunun için ‘semt hemşiresine’ gidersiniz.

Wet Langdurige zorg (WLZ yaniUzun Süreli Bakım Yasası ) ve enformel bakım

Bazı durumlarda kişinin çok fazla bakıma ihtiyacı vardır. Buna örnek olarak ciddi bir engeli veya psikolojik hassasiyeti olan yetişkinleri veya çocukları düşünebilirsiniz. Başka bir örnek de demansı olan kişilerdir. Bu husus, genelde “WLZ” olarak adlandırılan “Wet langdurige zorg” (Uzun Süreli Bakım Yasası) ile düzenlenir.

‘Centrum Indicatiestelling Zorg’ (CIZ; Bakım Tespit Merkezi), WLZ aracılığıyla bakım alıp alamayacağınızı değerlendirir. Bunun ardından ”Zorgkantoor” (bakım bürosu) WLZ bakımının ayarlanmasına yardımcı olur.

‘Müşteri destek görevlisi’ Wlz’yi ayarlamanıza ve başvuruda bulunmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca bakıma nasıl başvurulacağını da açıklayabilirler. Size ücretsiz olarak yardımcı olurlar.  

Hızlı erişim

Barınma

Enformel bakım sağlayan kişi olarak babanıza, annenize veya yakınınızda yaşamayan başka bir aile üyenize mi bakıyorsunuz?

Bakımını yaptığınız kişinin iyileşmesi artık mümkün değilse

Birine evde bakılması artık mümkün değil midir?

Para konuları

Para, yakınlara bakım sunan birçok kişi için önemli bir konudur.

Kendinize iyi bakın

Birine ancak, bakımı hayatınızdaki diğer önemli konularla birleştirebildiğiniz takdirde iyi bakabilirsiniz.

Destek ve Danışma

Birine bakıyorsanız, birçok sorunuz olabilir.

‘Mantelzorg’ (enformel bakım) nedir?

‘Mantelzorg’ örneğin hasta oldukları veya psikolojik sorunları olduğu için aileye, arkadaşlara veya komşulara verilen yardımdır.