De sociale basis: kernboodschap en position paper

De sociale basis is een begrip dat volop in de belangstelling staat. Maar wat is de betekenis en de waarde van de sociale basis? En waar bestaat deze uit? Hierover schreef het Verwey-Jonker Instituut samen andere partijen een gedragen position paper en een bijbehorende kernboodschap.

De partijen die er aan mee werkten zijn Sociaal Werk Nederland, de VNG, Movisie, de NOV en het ministerie van VWS (directie MO). Zij willen samen een extra impuls geven aan een sterke sociale basis, ieder vanuit het eigen perspectief.

MantelzorgNL verwoordt hierbij het perspectief van de mantelzorgers. Mantelzorgers vormen een heel belangrijk onderdeel van de sociale basis: zij geven veel in de zorg voor hun naasten maar hebben ook ondersteuning nodig. Dat wordt in gesprekken over de sociale basis weleens vergeten.

Meer informatie