Advies

1 op de 4 mensen is mantelzorger, dit wordt de komende jaren alleen maar meer. Goede ondersteuning en waardering van mantelzorgers is daarom essentieel. Onze adviseurs adviseren organisaties, instellingen en gemeenten over effectieve mantelzorgondersteuning.

Kennis over mantelzorg en wat mantelzorgers nodig hebben vormt hiervoor de basis. Onze kennis en ervaring met onderzoeksmethodes en adviestrajecten zetten we in om lokaal een antwoord te geven op je vraag.

MantelzorgNLpro geeft antwoord

Hoe staat het met het lokale mantelzorgbeleid en wat is de uitwerking in de praktijk?

MantelzorgNLpro helpt je antwoord te vinden op deze vragen. Hiervoor gebruiken we het raamwerk van de acht vraaggebieden van mantelzorgers. Én kijken we naar de zorgprofessionals zodat er een goede samenwerking ontstaat tussen het formele en informele veld. Met onze kennis van de thema’s en actuele ontwikkelingen kunnen wij je helpen uw lokale opgave vorm te geven.

Wat is zoal mogelijk?

  • Consult – een uurtje sparren over actuele vragen en thema’s met één van onze adviseurs.
  • Onderzoek – op basis van deskresearch, kwantitatief of kwalitatief onderzoek leggen wij verbinding tussen lokale vraagstukken en landelijke ontwikkelingen kunnen wij aanbevelingen doen voor passende lokale oplossingen
  • Trainingen – Actuele thema’s vertalen wij in passende trainingen op locatie. Op basis van de mantelzorgvraagstukken in jouw gemeente komen we, in co-creatie, tot een passend trainings- of opleidingstraject. Bekijk ons aanbod in de Academie.
  • Op maat advies onder leiding van onze ervaren projectleiders

Wil je hier meer over weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs of mail naar advies@mantelzorg.nl

Bekijk ons aanbod voor gemeenten, mantelzorgondersteuners, werkgevers en zorgprofessionals.