Advies en samenwerking op maat

Hoe optimaliseer je je mantelzorgbeleid? Hoe bevorder je de samenwerking tussen formele en informele zorgprofessionals? Hoe ondersteun je werknemers die ook mantelzorger zijn? Hoe positioneer je jouw organisatie als expert en krachtige samenwerkingspartner op het gebied van mantelzorgondersteuning?

Als gemeente, welzijnsorganisatie, zorginstelling of werkgever kun je bij ons terecht voor antwoord op deze en andere mantelzorgvraagstukken.

Kennis van mantelzorg

MantelzorgNLpro staat middenin het landelijke speelveld. In onze lokale projecten en via onze vereniging hebben wij nauw contact met mantelzorgers. We zijn gewaardeerd gesprekspartner van VWS, VNG en Actiz en werken samen met professionals en kenniscentra zoals Movisie in het Adviesteam Mantelzorg. Daardoor kennen wij de behoeftes van mantelzorgers en zien wij wat er werkt bij ondersteuning van en samenwerking met mantelzorgers.

Deze kennis en ervaring zetten we graag in voor jouw mantelzorgvraagstuk. De acht vraaggebieden waarop mantelzorgers knelpunten ervaren, vormen hierbij het uitgangspunt. Een gelijkwaardige samenwerking tussen het formele en informele veld vinden wij daarbij erg belangrijk.

Onze adviestrajecten zijn altijd afgestemd op de lokale partners en vraagstukken.

Wat is er zoal mogelijk?

  • Consult: Gerichte kennisuitwisseling met één van onze adviseurs over actuele vragen en thema’s toegespitst op het vraagstuk van jouw organisatie.
  • Onderzoek: Op basis van deskresearch, kwantitatief of kwalitatief onderzoek leggen wij verbinding tussen lokale vraagstukken en landelijke ontwikkelingen en doen wij aanbevelingen voor passende lokale oplossingen.
  • Verbeteren en innoveren: Onder begeleiding van onze projectleiders sturen wij interne verbeter- en innovatietrajecten aan, zoals het implementeren van nieuwe werkwijzen, het opzetten van samenwerkingsverbanden en interne cultuurtrajecten ten aanzien van mantelzorg.
  • Op maat advies: Met kennis van actuele thema’s als mantelzorgbeleid en -ondersteuning, respijtzorg, vitaliteit en preventie zijn onze adviseurs beschikbaar voor uiteenlopende op maat trajecten. Lees meer over de thema’s.
  • Trainingen over actuele mantelzorgthema’s: Kijk in onze Academie voor een passende training.
  • Coaching on the job: Onze coaches begeleiden (zorg)professionals in het vormgeven van de samenwerking met mantelzorgers.
  • Mantelzorgcoach: Online coaching door een mantelzorgcoach van jouw medewerkers met mantelzorgtaken thuis.

Meer weten?

Kun jij expertise en ervaring rond mantelzorgondersteuning gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op met Daphne Zumbrink of mail naar advies@mantelzorg.nl

Bekijk ons aanbod voor gemeenten, mantelzorgondersteuners, werkgevers en zorgprofessionals.