Congres Toegankelijke mantelzorgondersteuning

Congres Toegankelijke mantelzorgondersteuning

Een terugblik op het congres van 15 juni.

Tijdens het congres Toegankelijke mantelzorgondersteuning hebben we samen gewerkt aan het versterken van de beweging met en voor mantelzorgers in balans

Dagvoorzitter Roos van Gelderen spoorde ons aan om zelf de beweging te zijn. Door samen met anderen aan de slag te gaan en open te staan voor het onverwachte.

Vianna Spang, mantelzorger nam ons mee in haar ervaringen als mantelzorger en de manier waarop zij heeft gezorgd dat de wereld in beweging kwam voor mantelzorgers. Door bij een talkshow aan te schuiven en via de wethouder de politiek in de gaan.

De aanleiding van het congres zijn de (reeds afgelopen) pilots van gemeenten die werkten aan de verbetering van de toegang tot mantelzorgregelingen, gefinancierd vanuit VWS/DMO. De uitkomsten werden gepresenteerd door Frank Kriek van Regioplan. Bekijk de presentatie.

Vanuit het GALA – akkoord zet de staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen een beweging in die voor mantelzorgers van belang is en waar de beleidsmedewerkers in de zaal druk mee bezig zijn.

In gesprek met Anja Prins, wethouder in de gemeente Apeldoorn, tevens lid VNG cie. Jeugd Zorg en Onderwijs, ging hij in op de vraag hoe de nabije toekomst er voor mantelzorgers uit ziet. Nu van hen wordt verwacht dat zij meer voor hun naasten gaan zorgen, meer gaan werken en digitaal handig worden.

Florian Theissen van PROOF adviseurs lanceerden de landelijke ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers.

Workshops

In twee workshopsrondes gingen deelnemers vervolgens zelf aan de slag met diverse mantelzorgthema’s.

1. Heldere werkwijze voor mantelzorgwoningen

Hoe kunnen domeinen elkaar versterken om mantelzorgers heldere processen en duidelijke communicatie te bieden. Een voorbeeldproject rondom (pré)mantelzorgverklaringen voor (pré)mantelzorgwoningen.

 

Presentatie mantelzorgwoningen

2. Toegankelijke respijtzorg

Welke route leggen mantelzorgers af voor zij toegang krijgen tot respijt? Vaak blijft de route en het contact van mantelzorgers met organisaties onderbelicht. Breng de route in kaart en zorg voor warme overdracht om respijtzorg toegankelijk te maken.

Presentatie respijtzorg

3. Goede informatievoorziening

Veel mensen die zorgen voor hun naaste weten niet dat zij mantelzorger zijn. Ook kennen ze de mogelijkheden van hulp en ondersteuning niet. Welke boodschap wil je aan mantelzorgers meegeven? Op welke manier breng je dit onder de aandacht?

Presentatie informatievoorziening

4. Regie en samenwerking

In een gemeente hebben verschillende organisaties een puzzelstuk voor toegankelijke mantelzorgondersteuning in handen. Wat is jouw rol hierin als beleidsmedewerker? Hoe ga je deze netwerkpuzzel leggen?

Presentatie regie en samenwerking

5. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid

Mantelzorgbeleid maak je voor en mét mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een belangrijke gesprekspartners voor passend mantelzorgbeleid . Ook in de uitvoering helpen zij de toegang tot ondersteuning voor andere mantelzorgers gemakkelijker te maken. Nieuwsgierig naar wat dat betekent en hoe je ervaringsdeskundigheid onderdeel maakt van het mantelzorgbeleid?

Presentatie inzet ervaringsdeskundigheid

6. Mantelzorg en de sociale basis

De sociale basis wordt het vangnet voor veel uitdagingen in zorg en welzijn. Ook bij mantelzorgondersteuning. We kijken naar wederkerigheid: hulp vragen, hulp ontvangen en hulp accepteren. In deze workshop verkennen we vragen als: Wat kan de buurt of wijk voor mantelzorgers betekenen om de balans te houden tussen ondersteuningstaken en andere bezigheden? Hoe kun je als gemeente inwoners faciliteren in initiatieven om voor elkaar te zorgen? Welke kennis hebben we hierover?

Presentatie Mantelzorg en Sociale Basis

7. Ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers

PROOF Adviseurs ontwikkelden in opdracht van het ministerie van VWS en met partners de ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers. In deze workshop zullen zij dieper ingaan op een aantal aspecten die terugkomen in deze ketenaanpak.

 

Presentatie ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers

 

Bij terugkomst uit de workshop ging de dagvoorzitter in gesprek met de deelnemers over de vraag wat hen heeft geraakt, wat hen in beweging heeft gebracht.

Een website van: Adviesteam Mantelzorg