Visie op mantelzorg: tijd voor een nieuw denkkader

Vergrijzing, tekort aan professionele zorg en tekorten op de arbeidsmarkt. De druk op mantelzorg neemt toe. Wat moet er gebeuren om ook in de toekomst voor elkaar te blijven zorgen?

We zullen elkaar vaker, langer en intensiever moeten helpen, ook naast onze baan. Dat is binnen het huidige systeem in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt een schier onmogelijke opgave.

Van systeemgericht naar mensgericht

De zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met een handicap of chronische ziekte moet daarom anders. Het vraagt om een andere manier van denken, organiseren en werken. Een nieuw denkkader waarin de mens centraal staat en niet langer de betaalbaarheid van het systeem.

Maximale ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers hebben maximale ondersteuning nodig die geborgd wordt in alle (zorg)wetten, dus ook in de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. En niet alleen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De zorgprofessional, de mantelzorger en de zorgvrager moeten op gelijkwaardige voet samenwerken. Zij moeten de ruimte krijgen om samen te bepalen wat nodig en mogelijk is op het gebied van ondersteuning.

Nieuwe aanpak

De opdracht is groot en start vandaag. Doe ook mee. En lees hieronder onze visie op mantelzorg:

Kijk het webinar De toekomst van mantelzorg terug

MantelzorgNL sprak op 9 november met staatssecretaris Maarten van Ooijen over de toekomst van mantelzorg. Kijk hier het webinar terug.

 

Meer over de visie op mantelzorg

Filmpjes getoond tijdens het webinar de toekomst van mantelzorg