De waarde van mantelzorg per gemeente

De waarde van mantelzorgers per gemeente loopt in de miljoenen. Dat blijkt uit onderzoek dat Ecorys uitvoerde in opdracht van MantelzorgNL.

Hoe is de waarde samengesteld?

Als een mantelzorger niet zou zorgen, dan zou die tijd iets anders kunnen opleveren. Denk aan (meer) werken en daardoor meer inkomsten, een opleiding kunnen volgen of meer vrije tijd hebben. Al deze uren vertegenwoordigen een bepaald bedrag. Daarnaast zijn er kosten die mantelzorgers maken, zoals reis- en parkeerkosten. Deze kosten en het bedrag aan ureninzet vormen samen de waarde van mantelzorg. Mantelzorg is dus niet gratis.

Mantelzorgers verdienen ondersteuning

De kosten van het vervangen van een mantelzorger door een zorgprofessional zijn veel hoger. Ook die kosten zijn berekend. In Groningen zou dat de maatschappij jaarlijks 465 tot 638 miljoen euro kosten. In een gemeente als De Bilt komt dit uit op een bedrag tussen de 82 en 112 miljoen euro. Terwijl De Bilt vanuit het Rijk circa 300.000 euro krijgt voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers.

Niet alle mantelzorgtaken kun je vervangen door professionele zorg. Aan de ene kant omdat er nu al een tekort aan zorgpersoneel is, maar ook omdat voor sommige mantelzorgtaken geen alternatief is, zoals voor emotionele begeleiding en de signaleringsfunctie.

Het maatschappelijk belang van mantelzorg is daarom groot en mantelzorgers verdienen het om in hun taken te worden ondersteund.

Interessant, maar wat kunnen we hier mee?

MantelzorgNL wil gemeenten en lokale politici met deze cijfers een ‘wake up call’ geven. Want zie hoeveel mantelzorgers in jouw gemeente zorgen voor een ander en hoeveel het zou kosten om de zorg door professionals te laten doen!

Gemeenten krijgen van de landelijke overheid geld om mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. De gemeente heeft helaas de vrijheid om die gelden ook voor andere zaken te gebruiken. MantelzorgNL roept op om het bedrag volledig aan mantelzorgers te besteden.

Meer informatie