Spreekbeurt voor jonge mantelzorgers

Als je voor iemand zorgt is dat best bijzonder. Voor klasgenoten kan het interessant zijn om er meer over te horen. Misschien weet de jongemantelzorger veel over een ziekte, syndroom, verslaving of beperking te vertellen, omdat hij of zij er mee te maken heeft. Ook kan hij of zij vertellen hoe het is om op te groeien in een gezin waar iemand ziek is, een beperking of een verslaving heeft en waar hij of zij thuis allemaal bij helpt.

Deel deze informatie voor een spreekbeurt. Zo hopen we dat steeds meer kinderen en jongeren het onderwerp zelf ook bespreekbaar durven te maken.

Download