Nieuws

Aanjager respijtzorg Clémence Ross presenteert haar aanbevelingen

Zorg ervoor dat mantelzorgers een eigenstandige positie krijgen en dat de ondersteuning van mantelzorgers tijdig, makkelijk en op maat is. Dit adviseert respijtzorg aanjager Clémence Ross. Op 3 februari overhandigde zij haar rapport van aanbevelingen aan minister Hugo de Jonge van VWS.

MantelzorgNL steunt dit advies van respijtzorg aanjager Clémence Ross.

Clémence Ross signaleert een kloof tussen mantelzorgers en het aanbod van respijtzorg. Bureaucratische procedures staan vaak tijdige hulp van de mantelzorger in de weg.

Adempauze

Overhandiging rapport aanjager respijtzorg

Het is voor mantelzorgers belangrijk dat snel gesignaleerd wordt dat een adempauze nodig is en dat die zo goed mogelijk op maat gerealiseerd wordt. Dit kan alleen wanneer gemeenten overtuigd zijn van de preventieve werking van respijtzorg en ze de toegang tot respijtzorg makkelijker maken.

Praktijkinterventies en voorbeelden

De respijtzorg aanjager liet bij vier gemeenten praktijkinterventies uitvoeren. Hierdoor werd duidelijk hoe gemeenten verbeteringen kunnen doorvoeren. Ook zijn goede voorbeelden in beeld gebracht. Deze zijn opgenomen in een waaier, en worden verspreid naar gemeenten, verzekeraars en zorgaanbieders.

Respijtzorg op de agenda

Het initiatief om een landelijke aanjager respijtzorg aan te stellen kwam van MantelzorgNL. Wij pleitte bij het ministerie om inzichtelijk te maken hoe respijtzorg mantelzorgers echt kan ontlasten.

MantelzorgNL dankt Clemence Ross voor het aanjagen van de discussie over respijtzorg. Met de komst van de aanjager is respijtzorg op de agenda gekomen, zowel landelijk als lokaal.

We trokken samen op met vijf Kennis van Zakenbijeenkomsten van MantelzorgNL rond het thema respijtzorg. Voor Clemence Ross een mooie gelegenheid om met mantelzorgers, steunpunten mantelzorg, welzijnsorganisaties en gemeenten in gesprek te gaan.

Meer informatie

Het rapport met aanbevelingen en de waaier met goede voorbeelden respijtzorg vind je op programmalangerthuis.nl.

Foto © ANP