Nieuws

Branchemonitor 2019-2020: trends ondersteuning informele zorg

MantelzorgNL haalt met de Branchemonitor kerngegevens op over de aard en opvang van de aangesloten organisaties. Dit geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen in het werkveld ondersteuning informele zorg. Ook dit jaar is de Branchemonitor uitgezet onder alle 378 aangesloten organisaties van MantelzorgNL.

Uit de Branchemonitor 2019-2020 blijkt dat de organisaties steeds vaker werkzaam zijn voor één gemeente, maar ook dat de organisaties minder de functies vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning lijken te combineren. Hetzelfde geldt voor directe en indirecte mantelzorgondersteuning. Na een stijging van de budgetten tot 2017, lijken deze de afgelopen twee jaar gestabiliseerd. Voor de toekomst voorzien de organisaties echter een daling van de structurele subsidies.

Nog meer resultaten:

  • Het aantal medewerkers en fte per organisatie voor ondersteuning informele zorg daalt sinds 2012 gestaag
  • Een kwart van de organisaties heeft meer dan 1 subsidiebron
  • De twee grootste knelpunten in mantelzorgondersteuning zijn volgens het werkveld het verschuiven van de grens formeel en informeel en het (gebrek aan) lokaal respijtaanbod
  • Steeds meer organisaties geven aan op alle basisfuncties directe mantelzorgondersteuning te kunnen bieden
  • Vrijwel overal wordt de mantelzorgwaardering uitgereikt, meest in de vorm van een cadeau-of tegoedbon.
  • Het aantal zorgvrijwilligers neemt af
  • De wachtlijsten voor vrijwillige inzet nemen niet af

Meer weten?

Kijk dan naar de: