Nieuws

Branchemonitor 2022-2023, hoe staat het ervoor?

Welke ontwikkelingen zien organisaties die mantelzorgondersteuning bieden? Welke vormen van ondersteuning bieden zij, wat ondernemen ze en hoeveel mantelzorgers bereiken ze? Deze vragen zijn onderdeel van de uitgebreide vragenlijst Branchemonitor. Hiermee krijgt MantelzorgNL inzicht in wie de aangesloten organisaties zijn en hoe zij mantelzorgondersteuning vormgeven.

Enkele resultaten:

  • Meer dan de helft van de organisaties heeft 1 tot 3 medewerkers in dienst voor ondersteuning informele zorg
  • De toekomst wordt financieel positief ingezien. Bijna de helft van de organisaties verwacht een toename van tijdelijke financiële middelen en 22% van structurele financiële middelen.
  • Als grootste knelpunt wordt gezien de verschuiving van de grenzen tussen wat hoort tot formele zorg en wat hoort tot informele zorg.
  • Het aantal direct ondersteunde mantelzorgers is afgenomen. Ook het aantal nieuwe aanmeldingen van mantelzorgers is afgenomen in vergelijking met 2019.
  • De mantelzorgwaardering wordt als belangrijkste middel gezien om in contact te komen met nieuwe mantelzorgers.
  • Sinds 2017 is er een daling in het aantal zorgvrijwilligers en het aantal uren dat zorgvrijwilligers worden ingezet. De wachtlijsten van aanvragen voor een zorgvrijwilliger nemen toe bij 47% van de organisaties.

Meerdere meetmomenten

In het verleden is de Branchemonitor ook enkele malen uitgezet onder de aangesloten organisaties. Hierdoor is het mogelijk de resultaten te vergelijken met eerdere jaren. In de zomer van 2023 is de meest recente vragenlijst uitgezet bij de aan MantelzorgNL aangesloten organisaties en 154 organisaties hebben de vragenlijst ingevuld.

Meer informatie