Nieuws

De sociale basis is niet de oplossing voor alles

Het kabinet verwacht steeds meer inzet van het sociale netwerk rond mensen die zorg nodig hebben. Terwijl onderzoek uitwijst dat er straks onvoldoende mantelzorgers zijn om de vergrijzing het hoofd te bieden én we al jaren een dalende lijn zien in het aantal vrijwilligers.

Vanmiddag gaan mantelzorgers en professionals tijdens een webinar in gesprek met staatssecretaris Van Ooijen, om te horen hoe hij de maatschappij gaat helpen om er een enorme zorgtaak bij te pakken.

Want mantelzorger worden we in de toekomst allemaal. Dus hoe ziet hij dat voor zich; meer zorgen én meer werken? En is het de bedoeling om zwaar op je familie te leunen bij de verzorging van je man die door een beroerte niet kan praten, lezen of schrijven? Mantelzorgers van nu leggen deze vragen graag aan de staatssecretaris voor.

Grote rol voor het sociale netwerk

In de brief die de staatssecretaris onlangs naar de Tweede Kamer stuurde ziet hij een grote rol voor dit sociale netwerk, wat hij een onderdeel van de sociale basis noemt. Hoe die sociale basis er uit komt te zien is nog onduidelijk, maar alles wijst erop dat we meer zelf moeten doen, met hulp van elkaar.

Terwijl uit recent onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel juist blijkt dat slechts een kwart van de mantelzorgers met een langdurige en intensieve zorgvraag deze zorg deelt met mede mantelzorgers. Dit komt omdat de tijd of energie er niet is om een netwerk te onderhouden en de omgeving het moeilijk vindt om met de ontstane zorgsituatie om te gaan.

Liesbeth Hoogendijk, scheidend directeur van MantelzorgNL:

‘Dan haken mensen steeds meer af en voelt het alsof je de enige bent die de zorg kan geven. En feitelijk is dat dan ook zo.’

Stevige sociale basis

MantelzorgNL waarschuwt ervoor niet te veel te leunen op mantelzorgers en vrijwilligers in de sociale basis. Wat volgens MantelzorgNL moet gebeuren is dat professionals zoals buurtwerkers en mantelzorgconsulenten deze sociale basis gaan inrichten en faciliteren.

Zo moeten professionals burgers helpen een bijdrage te leveren, daarnaast moeten ze verbindingen leggen tussen mantelzorgers en zorgprofessionals, mantelzorgers preventief ondersteunen én uitgebreidere hulp en ondersteuning bieden voor mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. Alleen dan staat er een stevige sociale basis waar mantelzorgers zelf een bijdrage aan kunnen leveren én op kunnen steunen.

Neem ook deel aan het webinar

Of de staatssecretaris dit ook zo voor zich ziet wordt vanmiddag tijdens het webinar duidelijk. Volg vanaf 13.30 uur het webinar via deze link.