Nieuws

Dementiemonitor mantelzorg 2022, hoe gaat het?

Voor de achtste keer voerden het Nivel en Alzheimer Nederland  een peiling uit voor de twee jaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg. Dit keer vulden ruim 4500 mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie de vragenlijst in.

Enkele van de belangrijkste uitkomsten:

Een op de zeven mantelzorgers voelt zich zwaar of overbelast

Gemiddeld is 10% van alle mantelzorgers overbelast. Bij mantelzorgers van een naaste met dementie ligt dit percentage hoger, namelijk 13%. Vooral mantelzorgers die samenwonen met hun naaste met dementie geven aan zich zwaarbelast te voelen.

Mantelzorguren en problemen namen toe bij mantelzorgers van mensen in zorginstelling

Gemiddeld geven de mantelzorgers 39 uur per week mantelzorg, wat vergelijkbaar is met 2020. Wel is er een toename in de uren mantelzorg in de groep mantelzorgers van mensen met dementie in een verpleeghuis of andere zorginstelling: van gemiddeld 11 uur in 2020 naar 16 uur per week in 2022. Vooral onder mantelzorgers van mensen met dementie in een zorginstelling is een toename van problemen te zien.

Hulp en begrip uit directe omgeving nam niet toe

Een ruime meerderheid (82%) van de ondervraagde mantelzorgers krijgt in 2022 hulp vanuit de directe omgeving (van familie, vrienden of buren) als hij of zij daar om vraagt. Uit de monitor blijkt echter dat mantelzorgers de laatste jaren niet meer begrip zijn gaan ervaren vanuit hun omgeving voor de situatie van hun naaste en de situatie van henzelf.

MantelzorgNL steunt de aanbevelingen

MantelzorgNL steunt de aanbeveling uit de dementiemonitor dat het zeker voor die groep zwaarbelaste mantelzorgers het zeer belangrijk is om te investeren in een goed aanbod van zorg en ondersteuning. Ook is het van groot belang dat zorgprofessionals investeren in een goed contact met de mantelzorgers, in het bijzonder de verzorgenden in verpleeghuizen.

Meer informatie