Nieuws

GroenLinks en VVD willen minder regels voor mantelzorgwoningen

Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over wonen en zorg. GroenLinks en de VVD waren kritisch over de nieuwe omgevingswet. Die nieuwe wet kan het plaatsen van mantelzorgwoningen moeilijker maken. Samen met de ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB en de Patiëntenfederatie pleitten we bij de Kamerleden ervoor dat dat niet mag gebeuren.

Geen nieuwe drempels

De VVD vindt dat gemeentes geen nieuwe drempels mogen opwerpen voor mantelzorgwoningen. En ook GroenLinks vreest dat de omgevingswet kan zorgen voor meer regels rondom het plaatsen van mantelzorgwoningen. We willen toch juist dat mensen makkelijker voor elkaar kunnen zorgen?

Daarom vraagt GroenLinks de minister om een reactie waarom het dan juist moeilijker gemaakt wordt. Vooral omdat we weten dat er gemeenten zijn die nu al dwars liggen als mensen mantelzorgwoningen willen realiseren. ‘Als we niet ingrijpen als Kamer, gaat het mis,’ zegt Tweede Kamerlid Ellemeet van GroenLinks.

De minister deelt de zorgen van de Kamer niet. GroenLinks en de VVD dienen daarom een motie in. Ze roepen de minister op bestaande obstakels voor mantelzorgwoningen weg te nemen én te regelen dat ook onder de nieuwe omgevingswet tijdelijke mantelzorgwoningen worden toegestaan.

Zorgen

We zijn blij dat de Tweede Kamer aandacht heeft voor vergunningvrije mantelzorgwoningen, en dat dat zowel nu als onder de nieuwe omgevingswet zo makkelijk mogelijk moet zijn. We maken ons alleen wel zorgen of het voldoende is om te garanderen dat vergunningvrije mantelzorgwoningen mogelijk blijven. MantelzorgNL zal dan ook nauw gaan volgen hoe gemeenten hiermee omgaan als de nieuwe wet wordt ingevoerd.

Oproep aan Tweede Kamer

We roepen daarom de Tweede Kamer op hier samen met ons in te blijven optrekken, zodat mantelzorgers er nu én in de toekomst zeker van kunnen zijn dat ze met een mantelzorgwoning in nabijheid voor iemand kunnen zorgen. Zonder dat daar allerlei extra drempels voor worden opgeworpen.