Nieuws

Kabinet komt met contourennota toekomst van de zorg. Inclusief mantelzorg?

Er staat niet veel nieuws in de miljoenennota over mantelzorg. Wel is het kabinet zich bewust van toekomstige problemen. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe, terwijl het aantal beschikbare mantelzorgers zal afnemen en het personeelstekort oploopt. De regering geeft aan dat naast het huidige arbeidsmarktbeleid er meer nodig is om dit vraagstuk op te lossen, anders wordt er een te groot beroep gedaan op de krappe arbeidsmarkt.

Contourennota (voor) zorg en ondersteuning

De regering komt in de zomer van 2020 met een contourennota over hoe ons zorgstelsel kan en moet worden versterkt om aan de toekomstige zorgvraag tegemoet te komen. Dit is een opvallende maatregel uit de Miljoenennota waar mantelzorg een prominente plek moet gaan krijgen.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het kabinet zegt dat zij blijft werken aan ‘toegankelijke en betaalbare zorg die merkbaar beter wordt voor mensen, nu en in de toekomst. Hierbij hoort ook een verschuiving van de focus op ziekte en zorg naar een focus op gezondheid en gedrag. Van medicalisering en hospitalisering naar zorg en ondersteuning dichtbij mensen.’ Zij wil dat de zorg meer samenhangend en in de regio wordt georganiseerd. De beweging De Juiste Zorg op de Juiste Plek (DJZJP) is het uitgangspunt van deze verschuiving.

Dit gaat uit van:

  • het voorkomen van (duurdere) zorg
  • het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis)
  • het vervangen van zorg (door bijvoorbeeld e-health

Het gaat er om dat in elke regio een brede basis van preventie, ondersteuning en zorg op orde is. Dat mensen de garantie hebben dat ze niet tussen wal en schip vallen, dat de structuren staan en stevig zijn.

Antwoorden

MantelzorgNL vindt dat in de contourennota antwoord moet worden gegeven op hoe mantelzorg in dit stelsel de plaats krijgt die het verdient. Daarbij gaat het om vragen als:

  • In welke regio’s zijn de knelpunten het grootst?
  • Hoe voorkomen we dat de mantelzorgers die er in de toekomst nog zijn het driedubbele moeten doen?
  • Hoe voorkomen we dat mantelzorgers overbelast raken en uitvallen?
  • Hoe is de ondersteuning van mantelzorgers lokaal georganiseerd (samenwerking tussen zorg en welzijn) en is deze van goede kwaliteit?