Nieuws

Mantelzorg mag niet ontbreken in debat over VWS begroting

Alleen als mantelzorg een stevige plek krijgt in de toekomst van de zorg, komen oplossingen voor de lange termijn in zicht. Dit schrijft MantelzorgNL in de brief aan de Tweede Kamer voor het debat van vandaag in de Tweede Kamer.

In aanloop naar dit debat voerden we gesprekken met Kamerleden. Over hoe ervoor kunnen zorgen dat mantelzorg een stevige plek krijgt in de toekomstvisie op de zorg die op dit moment ontwikkeld wordt. De zogenaamde ‘zorgcontouren’ die het kabinet voor de zomer presenteert.

Zorg in de toekomst

Hoe kunnen we de zorg in de toekomst zo inrichten dat het organiseerbaar en betaalbaar blijft? Deze vraag staat centraal bij het debat van vandaag. Om die vraag te beantwoorden, kúnnen we niet om de rol van mantelzorgers heen. En dat moeten we ook niet willen.

Het gaat om vragen als:

  • Hoe is de ondersteuning van mantelzorgers lokaal georganiseerd?
  • Is de ondersteuning van goede kwaliteit en weten mantelzorgers de weg?
  • En hoe kunnen mantelzorgers preventief ondersteund worden zodat overbelasting wordt voorkomen?

We gaan het debat natuurlijk volgen, en hopen dat er aandacht komt voor onze punten. We houden je op de hoogte van het verloop.

Meer informatie