Nieuws

Mantelzorg tijdens avondklok mogelijk met Eigen verklaring avondklok

Tijdens de persconferentie van woensdagmiddag 20 januari is gesproken over een avondklok. Mantelzorgers mogen tijdens deze avondklok over straat om zorg te verlenen die niet kan wachten. Wel is het noodzakelijk dat zij een ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. Deze verklaring kun je binnenkort downloaden van onze website.

Het is hierbij belangrijk dat de zorg die wordt verleend tussen 21.00 en 4.30 uur niet te verschuiven is naar een moment vóór of na de avondklok. Het gaat dus echt om noodzakelijke mantelzorg zoals bijvoorbeeld het naar bed helpen van een ouder op leeftijd die op nog zichzelf woont en dat niet meer alleen kan. Of in het geval van calamiteiten.

Hoe gaat het in zijn werk?

De ‘Eigen verklaring avondklok’ is te downloaden op www.mantelzorg.nl/avondklok.

Download het formulier Eigen verklaring avondklok. Op de verklaring vinkt de mantelzorger aan: Iemand heeft dringend mijn hulp nodig. En bij de toelichting wordt vermeld dat het om noodzakelijke en niet uitstelbare mantelzorg gaat. De mantelzorger mag het ingevulde formulier zowel uitgeprint als digitaal bij zich hebben.

Bij twijfel kan een buitengewoon opsporingsambtenaar of de politie ter bevestiging van de mantelzorg(relatie) bellen met de zorgvrager of de huisarts.

Grote zorgen

Mantelzorgers maken zich zorgen over hun mogelijkheden om gedurende de avondklokuren over straat te kunnen voor noodzakelijke mantelzorg. De Mantelzorglijn is hier de afgelopen dagen zeer veel over gebeld. MantelzorgNL heeft deze zorgen aangekaart bij het ministerie van VWS en in afstemming is deze verklaring opgesteld.

Meer informatie

Meer informatie over de gevolgen van de avondklok voor mantelzorgers en de ‘Eigen verklaring avondklok’ vind je op mantelzorg.nl/avondklok.

Download het formulier Eigen verklaring avondklok.