Nieuws

MantelzorgNL maakt zich er hard voor dat mantelzorgwoningen vergunningsvrij blijven

MantelzorgNL is bezorgd over of mantelzorgwoningen in de nieuwe omgevingswet nog wel vergunningsvrij gerealiseerd kunnen worden. Daarom stuurden wij samen met andere partijen een brief naar de Tweede Kamer. Eind oktober is hierover een debat.

Mantelzorg dichtbij

De overheid wil dat we meer voor elkaar zorgen, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een mantelzorgwoning helpt daarbij, omdat mensen dan dichtbij elkaar kunnen wonen om voor elkaar te zorgen. Hier is steeds meer vraag naar van zowel zorgvrager als mantelzorger, zo merken we ook aan onze Mantelzorglijn, waar veel vragen binnenkomen over mantelzorgwoningen.

Daarom willen we ook dat de mogelijkheid tot vergunningsvrije mantelzorgwoningen blijft bestaan en niet wordt ingeperkt. We gaan het debat volgen, en hopen dat de Kamerleden zich ervoor inzetten dat mantelzorgwoningen vergunningsvrij blijven!

De VVD heeft inmiddels kamervragen gesteld over vergunningsvrije mantelzorgwoningen onder de nieuwe Omgevingswet, op basis van de brief.

We stuurden de brief samen met de ANBO, KBO-PCOB en de Patiëntenfederatie.

Meer informatie