Nieuws

MantelzorgNL schrijft brief naar Tjeenk Willink voor een sterkere positie van mantelzorgers

De vorming van het nieuwe kabinet laat nog even op zich wachten. We stuurden alvast een brief aan informateur Tjeenk Willink om drie belangrijke punten voor mantelzorgers onder de aandacht te brengen.

Ook de Tweede Kamerleden hebben deze brief van ons ontvangen.

We pleiten ervoor dat deze punten meegenomen worden in het nieuwe regeerakkoord, zodat de positie van mantelzorgers de komende vier jaar wordt versterkt.

Wat zijn de drie belangrijkste punten voor mantelzorgers?

Om op een gezonde manier voor elkaar te kunnen zorgen, vragen wij de nieuwe regering het volgende:

Tijdige ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk

Wij doen een dringende oproep aan de nieuwe regering dat partijen op tijd ondersteuning bieden aan mantelzorgers, en niet als het eigenlijk al veel te laat is. We denken hierbij in het bijzonder aan respijtzorg, dat tijdig en op maat beschikbaar moet zijn.

De positie van mantelzorgers moet versterkt worden

Belemmeringen om te mantelzorgen moeten zo snel mogelijk tot het verleden behoren, mantelzorgers zouden in het hele zorgtraject een betere positie moeten krijgen, en voor werkende mantelzorgers moet er ook meer geregeld worden, zodat werk en zorgtaken beter gecombineerd kan worden. Maar dat kan alleen als mantelzorgers erkend worden. Een mantelzorgverklaring zou daarbij kunnen helpen.

Besteed de gemeentebudgetten voor mantelzorgondersteuning ook daadwerkelijk aan mantelzorgers

Het moet duidelijk zijn wat je als mantelzorger kunt verwachten. Maar nu zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Het is onbekend hoeveel geld gemeenten besteden aan ondersteuning van mantelzorgers, omdat het niet goed terug te vinden is hoeveel geld er naar toe gaat. Daarom willen we dat geld voor mantelzorgers ook daadwerkelijk aan de ondersteuning van mantelzorgers besteed wordt.

Meer informatie