Nieuws

Ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers levenslang levensbreed

Wat is de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers die langdurig en intensief voor een naaste zorgen, vaak al vanaf de geboorte of kindertijd? Dat onderzocht Ecorys in opdracht van het ministerie van VWS.

Wat blijkt? Deze groep mantelzorgers:

  • Merken dat hun sociaal netwerk krimpt en hebben veel minder tijd voor sociale activiteiten.
  • Hebben behoefte aan financiële compensatie voor verlies aan inkomen en pensioen doordat zij minder zijn gaan werken vanwege de langdurige zorgtaken
  • Hebben moeite een passende plaats voor respijtzorg te vinden, zoals dagbesteding, logeerzorg of een vaste oppas
  • Geven aan behoefte te hebben aan een casemanager levenslang levensbreed, die met hen oploopt, de situatie kent en helpt bij veranderingen in de zorgvraag
  • Vinden dat de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals verbeterd kan worden.

Punten die aandacht verdienen en waar meer mantelzorgers baat bij hebben.

Aanbevelingen

In het rapport staan concrete aanbevelingen. Zo kunnen gemeenten mentale en psychische ondersteuning voor mantelzorgers beter vindbaar maken. Ook is het belangrijk dat er 1 loket is in de gemeente met medewerkers die voldoende kennis hebben over mantelzorg en hoe hen te ondersteunen.

Voor MantelzorgNL is het advies het creëren van bewustwording over de grote maatschappelijke bijdrage die mantelzorgers leveren aan de samenleving. Ook is het voorkomen van overbelasting een onderwerp waar MantelzorgNL aandacht aan zou moeten besteden.

Meer informatie

Lees alle aanbevelingen in het Eindrapport Ondersteuningsbehoeften mantelzorgers levenslang levensbreed.