Nieuws

SCP: Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

Het huidige overheidsbeleid is gericht op het activeren van jongeren op verschillende terreinen zoals onderwijs, werk en mantelzorg. Wat doet dit met de jongeren? Het SCP komt tot de volgende punten.

Tijdsdruk en laag welbevinden

Bijna alle jonge mantelzorgers combineren zorg met werk of opleiding en relatief vaak ook vrijwilligerswerk.

Een lichte zorgtaak gaat vaak samen met het gevoel een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren. Intensieve helpers voelen vaak tijdsdruk en hebben een vrij laag welbevinden.

Onder intensieve helpers wordt verstaan: 4 uur of meer hulp per week. Dat zijn ongeveer 200.000 jongeren tussen de 16 en 24 jaar in Nederland.

Ondersteuning helpt

Het gaat minder goed met de jonge mantelzorgers die behoefte hebben aan ondersteuning. Met de jonge mantelzorgers die formele ondersteuning gebruiken gaat het juist relatief goed.

Uit het onderzoek blijkt dat het voor jonge mantelzorgers belangrijk is om voldoende vrije tijd te hebben.

Ook hebben ze kennis en vaardigheden nodig om te kunnen zorgen. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met de naaste of wat de gevolgen zijn van de ziekte.

Openheid over de zorgtaak op school of op het werk helpt hen ook. Dat kan zorgen voor begrip en rekening houden met de persoonlijk omstandigheden van de jonge mantelzorger.

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat gemeentelijke mantelzorgondersteuning voor jongeren met een zorgtaak hen helpt.

Welke ondersteuning is belangrijk?

Ondersteuningsbehoefte van 25% van de jonge mantelzorgers:

  • Begrip, waardering en een luisterend oor
  • Kennis van de ziekte van de naaste en de gevolgen ervan.

Drie discussiepunten voor mantelzorgbeleid

Uit het onderzoek komen drie discussiepunten:

  • Wat vinden we acceptabel als grens in het geven van mantelzorg door een jongere?
  • Als intensief mantelzorgen acceptabel is, is speciaal beleid voor jongeren dan gewenst?
  • Sociale ongelijkheid wordt versterkt, aangezien jonge mantelzorgers relatief vaak door jonge vrouwen en/of kwetsbare jongeren wordt gegeven.

Meer informatie

Download het SCP-onderzoek: Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

Luister de uitzending terug van NPO Radio1 Journaal, waarin jonge mantelzorger haar verhaal doet en pleit voor een topzorgregeling (vergelijkbaar met een topsportregeling) : Participatie van jongeren: de last van intensieve mantelzorg