Nieuws

Zorgen om wetsvoorstel afschaffing abonnementstarief Wmo: meer regeldruk

Het Kabinet wil het abonnementstarief in de Wmo afschaffen. Dit tarief zorgt ervoor dat iedereen voor de meeste Wmo-hulp een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand betaalt. Om deze afschaffing door te voeren, moet de wet aangepast worden.

MantelzorgNL reageert samen met andere partijen op deze voorgestelde wetswijziging, omdat een groot deel van onze achterban is aangewezen op de Wmo, om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Het is voor hen van het grootste belang dat die ondersteuning toegankelijk blijf en dat de regelkolder in ieder geval niet nog verder toeneemt.

Waarom het abonnementstarief afschaffen?

De reden om het abonnementstarief af te schaffen is dat gemeenten steeds meer kosten gingen maken. Volgens gemeenten gingen ook mensen die de ondersteuning zelf kunnen betalen, een beroep doen op de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Door dit tarief af te schaffen kunnen gemeenten van deze groep een hogere bijdrage vragen.

Gemeenten hopen dat mensen hun sociale netwerk (bijvoorbeeld mantelzorgers) gaan vragen om hen te helpen of dat ze ondersteuning particulier gaan inkopen.

Grote zorgen bij invoering: meer regeldruk!

MantelzorgNL en andere partijen maken zich hier grote zorgen over. Het huidige systeem met één tarief is voor iedereen makkelijk te begrijpen. De afschaffing daarvan betekent dat er nu naar inkomen per persoon moet worden gekeken en op basis daarvan een eigen bijdrage moet worden vastgesteld.

Dat betekent dus meer papierwerk, controle en geregel. Een stijging van de administratieve lasten voor Wmo-gebruikers. En die administratieve lasten zijn al hoog. Zo is bekend dat mantelzorgers die intensief zorgen voor een naaste gemiddeld 4 uur per week bezig zijn met regeltaken. Vier op de tien mantelzorgers geeft aan dat het hen moeite kost om deze taken te doen.

Meer informatie

Lees hier de brief, die (Ieder(in), SeniorenCoalitie (ANBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOM.Nl), Patiëntenfederatie Nederland, Mantelzorg NL, MIND, Alzheimer Nederland,Wij Staan Op! En Stichting Mobility hebben ingestuurd.